Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is een (eventueel) bereikt akkoord over de klimaatverandering.

In navolging van de afspraken die 195 landen in december 2015 op de VN-klimaattop in Parijs maakten rondom een nieuw klimaatverdrag (genoemd: het Klimaatakkoord van Parijs) maakt Nederland eigen afspraken om de gestelde doelen te halen

Het Klimaatakkoord van Parijs was op haar beurt weer een vervolg op eerdere klimaatverdragen als het Kyoto-protocol.

Op 21 december 2018 werd het ontwerp van het Nederlandse Klimaatakkoord voltooid. In het Klimaatakkoord hebben meer dan honderd partijen in Nederland een pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten samengesteld die samen moeten leiden tot een afname van ten minste 49 procent C02-uitstoot in Nederland in 2030, ten opzichte van 1990.

Lees hier hoe Nederland ten opzichte van de klimaatplannen staat