Zonne-energie

Lees hier de veelgestelde vragen + antwoorden over zonnepanelen. Feenstra geeft als expert in zonne-energie graag antwoord op al uw vragen. Mocht u uw vraag niet beantwoord zien, kunt u altijd bellen met onze Klantenservice, tel: 088 - 8455 000.

Veelgestelde vragen Zonnepanelen

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel (kortweg pv-paneel) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiervoor worden een groot aantal zonnecellen op een paneel gemonteerd. Deze zonnecellen zijn een soort glazen plaatjes die lichtenergie omzetten in bruikbare elektrische energie. Als we praten over de panelen en de omvormer samen, dan heet dat een zonne-energiecentrale of zonnepanelen-installatie. Zonnecollectoren zijn iets anders: die wekken geen stroom op maar verwarmen water.

Bliksem kan overal inslaan. Zonnepanelen zijn overigens geen bliksemafleiders. Er zijn gevallen bekend waarbij omvormers defect raakten bij blikseminslag vlak bij de installatie.

Ja. Wanneer ze op de juiste manier zijn geïnstalleerd, zijn de panelen bestand tegen zware weersomstandigheden.

In 2012 en 2013 kon Agentschap NL in totaal ruim 50 miljoen euro subsidie verlenen aan particulieren, maar deze subsidiepot is inmiddels leeg. De subsidieregeling om duurzame energie op te wekken, krijgt vanuit de nationale overheid geen vervolg. Via gemeentes en provincies zijn er vaak wel diverse subsidies voor duurzame aanpassingen aan uw woning te verkrijgen. De subsidies zijn meestal voor energiebesparende maatregelen maar ook voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonne-energie. Weten wat u aan subsidie kunt krijgen? Neem contact op met de energiecoördinator van uw gemeente of bekijk de Energiesubsidiewijzer.

Er zijn twee soorten systemen: systemen met accu’s waarin de opgewekte stroom wordt opgeslagen (autonome systemen) en systemen waarin de opgewekte stroom wordt omgezet in 230V wisselstroom. Deze stroom is gelijk aan de stroom van het lichtnet (netgekoppelde systemen). Bijna alle zonnepanelen op woonhuizen zijn netgekoppeld. Deze hebben geen accu’s nodig. Systemen met een accu hebben een groot nadeel en dat is dat de milieubelasting groter is dan bij netgekoppelde systemen.

Zorg ervoor dat uw elektriciteitsmeter terug kan draaien. Zo’n meter loopt terug, zodra u meer produceert dan u verbruikt. Heeft u een meter die de toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent de meter uw afname van elektriciteit automatisch met de terug geleverde elektriciteit. Wanneer u een meter heeft die alleen afname kan registreren, dan kan de netbeheerder de meter vervangen. Daar zijn vaak wel kosten aan verbonden. Meld uw zonne-energiecentrale altijd aan voordat deze geïnstalleerd is, via de website www.energieleveren.nl.

Meestal is dat niet nodig. Het enige wat nodig is, is een opening in het dakbeschot om de stroomkabel door te laten. Als in uw situatie blijkt dat er meer gedaan moet worden dan alleen boren, dan overleggen wij dat met u.

Naast een aantal praktische zaken waarmee u rekening moet houden bij de aanschaf van uw zonne-energiecentrale, heeft u misschien nog wel speciale wensen. Zoals bijvoorbeeld de mooiste oplossing of de meest duurzame oplossing. Feenstra hoort deze wensen graag en bespreekt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Het is altijd goed om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Bij de aanschaf van zonnepanelen zijn niet alleen de kosten van de zonnepanelen, maar ook de kosten van een omvormer, de installatiekosten en mogelijk ook de kosten van een elektricien van belang. En wat denkt u van de kosten voor een onderhoudsbeurt of een storing? Let bij een prijsvergelijking goed op of alles in de offerte is meegenomen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Bekijk voor meer informatie onze pagina over prijzen

Voor het plaatsen van zonnepanelen is géén vergunning nodig. Behalve voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Als u twijfelt, vraag het dan even na bij uw gemeente.

Ja. Zonnepanelen wekken stroom op zodra er zonlicht is. Ook al is dat maar een klein beetje. Zonnepanelen werken dus ook als het bewolkt is. De opbrengst in de volle zon is wel een stuk hoger. ’s Nachts produceren de panelen geen stroom, maar verbruiken ze ook geen energie.

Het verrekenen van de door u teruggeleverde energie met uw verbruikte energie heet ‘salderen’. Uw energierekening gaat dus omlaag. Produceert u meer elektriciteit dan u zelf verbruikt, dan krijgt u hiervoor een lager tarief terug. Het exacte tarief is afhankelijk van uw energieleverancier. Meld uw zonne-energiecentrale altijd aan voordat deze geïnstalleerd is, via de website www.energieleveren.nl.

Wattpiek is de meeteenheid om het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan te geven. De Wp is een specifieke eigenschap van de zonnecel. De omgeving waarin het paneel staat is daarop niet van invloed. Wp is dus nuttig om de prestatie of efficiëntie van een zonnepaneel weer te geven. Let daarom bij aanschaf van zonnepanelen altijd op het rendement.

Het rendement van uw zonnepanelen hangt af van hoe ze geplaatst kunnen worden. En hangt ook af van de kwaliteit van het paneel. Zo zijn zonnepanelen van polikristallijn goedkoper. Maar daarvan moet u er meer plaatsen voor hetzelfde rendement. Monokristallijn-zonnepanelen geven het beste rendement. Gemiddeld bespaart u in Nederland met negen zonnepanelen 50% van uw elektriciteitsgebruik (bij een gemiddeld gebruik van 3500kWh). 

De elektriciteit die geproduceerd  wordt door uw zonnepanelen is gelijkstroom. Deze is nog niet geschikt voor gebruik in huis. Hiervoor heeft u ook een omvormer nodig die de stroom omzet naar bruikbare elektriciteit (wisselstroom). 

Met zes panelen wekt u al snel 30% van een gemiddeld verbruik op (bij een gemiddeld huishouden is dat 3500 kWh). 

Bij Feenstra krijgt u bij uw zonnepanelen altijd inzicht in de opbrengst ervan. Via een portal op de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie kunt u op ieder moment van de dag zien hoeveel energie uw panelen opwekken. Heeft u een slimme meter, dan kunt u via tools (bijvoorbeeld een app van uw energiebedrijf) zien wat u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Dat kan eenvoudig via uw computer, smartphone of tablet.

Men rekent op 25 jaar voor de panelen. Feenstra geeft 5 jaar garantie op het hele systeem (dus inclusief omvormer) en 25 jaar opbrengstgarantie.

Huizen, daken en wensen van gebruikers verschillen. Daarom raden wij u altijd aan om voordat u zonnepanelen koopt, een expert bij u uit te nodigen. Deze expert kijkt samen met u wat past bij uw huis en uw wensen. Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij onze adviseur. Voor een indicatie kunt u gebruikmaken van de Advieshulp. Heeft u deze ingevuld, dan neemt onze adviseur contact met u op. 

Al onze systemen hebben hun eigen specifieke voordelen. Het is dus afhankelijk van uw eigen wensen voor welk systeem u het beste kunt kiezen. Al onze systemen bieden u in ieder geval hoogwaardige kwaliteit en professionele service. Doe de Advieshulp en u heeft direct inzicht in het ideale aantal panelen, de benodigde investering en het verwachte rendement.  

De aanschaf van zonnepanelen is een behoorlijke investering. Belangrijk bij het maken van uw keuze is niet alleen de aanschafprijs maar ook het rendement van uw investering en de betrouwbaarheid van de leverancier. Bij het maken van uw keuze kunt u onze handige checklist gebruiken. 

Het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen is een bewezen techniek. Indien u de financiële middelen voor de aanschaf heeft en uw dak is geschikt (doe hiervoor onze online advies tool), kunnen wij geen redenen bedenken om niet tot de aanschaf van zonnepanelen over te gaan.

Veelgestelde vragen Zonneboiler

Het voorraadvat van de zonneboiler wordt over het algemeen zo dicht mogelijk bij de collector geplaatst. Tijdens (telefonische) opname wordt in overleg met u vastgesteld wat de meest geschikte plek is om de zonneboiler te plaatsen.

Onze certificeringen voor zonne-energie

  • Zonnekeur Feenstra
  • VCA veiligheids checklist aannemers
  • Kiwa gecertificeerd OHSAS 18001
  • Install Q