De voordelen en nadelen van kernenergie

Kernenergie: ja of nee?

 • 22/04/2019 2:27pm
 • 32
 • 6 min.
 • Feenstra nieuwsredactie

Willen we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen flink terugdringen, dan hebben we duurzame energiebronnen nodig. Zonnepanelen en windmolens zijn al een vertrouwd beeld geworden, steeds meer huizen hebben een warmtepomp en ook waterstof lijkt een belangrijke rol te gaan spelen. Er is één schone, klimaatneutrale techniek die opvallend weinig aandacht krijgt: kernenergie. Overal in Europa staan kerncentrales die al tientallen jaren elektriciteit leveren. Dag in dag uit. Tegelijkertijd is kernenergie altijd onderwerp van discussie. Maar zijn er nu echt zoveel bezwaren tegen in te brengen? Of laten we emoties en angst zwaarder wegen dan de feiten? Dit artikel geeft een overzicht van de voordelen en de nadelen van kernenergie. 

Kernenergie: goed idee

Kernenergie levert vrijwel geen CO2-uitstoot op

In een kerncentrale ontstaat bij het opwekken van warmte voor het produceren van elektriciteit geen CO2. In dat opzicht is kernenergie dus veel klimaatvriendelijker dan aardgas, aardolie of steenkool. Overigens is het niet zo dat kernenergie helemáál geen CO2-uitstoot oplevert. De bouw van een centrale en het vervoer van het uranium is (voorlopig) niet CO2-neutraal mogelijk. Overigens geldt dat ook voor de bouw van windmolens en het produceren en plaatsen van zonnepanelen.

Gerelateerd
Co2 neutraal

Hoe wordt Nederland CO2-neutraal?

Lees meer

Kernenergie is goedkoop

Het proces waarmee kernenergie wordt geproduceerd is op zichzelf betrekkelijk goedkoop. De kosten per kWh liggen op dit moment nog vele malen lager dan bij zonne-energie en windenergie. Ook de grondstof die nodig is voor een kerncentrale, uranium, is niet duur.

De voorraad uranium is groot

De hoeveelheid beschikbare zonne-energie en windenergie is onbeperkt. Dat geldt voor kernenergie niet. Uranium is een natuurlijke grondstof en ook die is een keer op. Maar de hoeveelheid uranium op aarde is wel vele malen groter dan de olie- of gasvoorraden.

Kernenergie maakt ons minder afhankelijk

Fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool komen voor een belangrijk deel uit het buitenland. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de politieke en economische ontwikkelingen in andere landen. Als we de Groningse gaskraan de komende jaren gaan dichtdraaien, wordt die afhankelijkheid alleen maar groter. Kernenergie kunnen we helemaal zelf produceren, zonder dat we rekening moeten houden met wat er in het buitenland gebeurt. Uranium is namelijk overal ter wereld te vinden, in de bodem en in het water.

De risico's zijn klein

In de kerncentrale van Tsjernobyl, in de toenmalige Sovjet-Unie, vonden in 1986 een explosie en een brand plaats. De gevolgen waren ernstig. Er vielen veel doden en een radioactieve wolk trok over grote delen van Europa. Sindsdien zijn de bouwvoorschriften en veiligheidsmaatregelen rond kerncentrales veel strenger geworden. Kerncentrales worden over het algemeen zo gebouwd dat ze bestand zijn tegen natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen. In 2011 werd de kerncentrale in het Japanse Fukushima getroffen door een aardbeving en een tsunami. Naar aanleiding daarvan is bij alle Europese kerncentrales de veiligheid onder extreme omstandigheden getest. De centrale in Borssele heeft die test goed doorstaan. Omdat de gevolgen van fouten en ongelukken groot kunnen zijn, staan kerncentrales ook onder normale omstandigheden onder streng toezicht. In Nederland controleert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming de procedures rond kernenergie, internationaal doet het Internationaal Atoomenergie Agentschap dat.

Kernenergie is betrouwbaar

Zon en wind zijn krachtige energiebronnen, maar ze leveren niet altijd wat we nodig hebben. Bovendien is het moeilijk om de energie van zon en wind op een rendabele manier op te slaan. De leveringsbetrouwbaarheid en de mogelijkheden om opgewekte energie later te gebruiken zijn bij een kerncentrale veel groter. De centrale kan voortdurend energie produceren. Dag en nacht, onder alle weersomstandigheden. Ook als we erin slagen op de lange termijn het overgrote deel van onze energie te halen uit wind en zon, zouden kerncentrales een oplossing kunnen zijn voor het laatste, relatief kleine deel van de energievoorziening.

#0

Kernenergie: niet doen!

Kerncentrales zijn duur

De bouw van een kerncentrale is een kostbare zaak. Daar komt bij dat de kerncentrale uiteindelijk ook weer een keer moet worden afgebroken en ook dat is veel duurder dan het slopen van een 'gewone' elektriciteitscentrale. Ook het veilig opslaan van het kernafval is een flinke kostenpost.

De gevolgen van een ongeluk zijn langdurig

Een ramp met een kerncentrale is niet te vergelijken met een ongeluk in een olieraffinaderij of een mijn. Dat komt vooral door de mogelijke nasleep van een eventuele kernramp. Radioactieve straling blijft honderden of zelfs duizenden jaren bestaan. Het is daardoor in theorie mogelijk dat de gevolgen van een groot ongeluk met een kerncentrale nog generaties lang doorwerken.

Kernenergie heeft ook andere risico's

De technologie die nodig is om kernenergie te produceren, is ook te gebruiken voor het maken van kernwapens. Het is niet uit te sluiten dat landen of groeperingen hun nucleaire kennis zullen misbruiken.

Kernafval is gevaarlijk

Na het splijten van uraniumatomen blijft splijtstof over. Een groot deel daarvan wordt hergebruikt in opwerkingsfabrieken. Voor het materiaal dat daarna overblijft, is geen nuttige toepassing. Het afval is hoogradioactief en dat betekent dat de straling gevaarlijk kan zijn voor het milieu en voor de gezondheid van mensen. Ook bij de sloop van een kerncentrale ontstaat kernafval, in de vorm van radioactief bouwmateriaal. Jarenlang hebben diverse landen hun kernafval, verpakt in vaten, in de oceaan gedumpt. Sinds 1982 gebeurt dat niet meer, maar wat er wel met het afval moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kernafval wordt nu op verschillende plaatsen bewaard. Experts werken aan een definitieve oplossing voor het nucleaire afval, maar die is nog niet gevonden.

Kernenergie is geen oplossing voor de korte termijn

Volgens het Klimaatakkoord moeten we de CO2-uitstoot vóór 2030 al met 49% verlagen. Een keuze voor méér kernenergie kan daar geen bijdrage aan leveren, want de bouw van een nieuwe kerncentrale duurt minimaal tien jaar. Het huidige Klimaatakkoord is erop gericht in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te hebben. Bij het realiseren van die doelstelling zouden nieuwe kerncentrales wel een rol kunnen spelen.

Gerelateerd
Kernenergie taboe

We moeten het (ook) hebben over kernenergie

Lees meer

Wat is kernenergie?

Wat gebeurt er in een kerncentrale?

De meeste stroom in Nederland wordt geproduceerd in elektriciteitscentrales. In zo'n centrale wordt water verhit. De stoom die daardoor ontstaat wordt via een turbine omgezet in elektriciteit. Dat gebeurt ook in een kerncentrale, maar hier bestaat de brandstof om het water te verwarmen niet uit gas, steenkool of olie. In plaats daarvan gebruikt de centrale uranium, een metaal dat van nature voorkomt in de bodem en in het water. Bij het splijten van de atoomkern van uranium komt een grote hoeveelheid energie vrij, waarmee het water in de centrale wordt verwarmd.

Hoe groot is het belang van kernenergie?

Wereldwijd zorgen kerncentrales voor ongeveer 2% van de totale energieproductie. In Nederland hebben we één kerncentrale, in Borssele. (De reactor in Petten produceert alleen medische isotopen en géén elektriciteit.) De centrale in Borssele produceert genoeg om ruim een miljoen huishoudens dagelijks van elektriciteit te voorzien. Hoewel wetenschappers en politici kernenergie zo nu en dan weer op de agenda zetten, zijn er op dit moment geen concrete plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in ons land. Nederland importeert ook elektriciteit uit het buitenland -onder meer uit Frankrijk- en een deel daarvan is geproduceerd in kerncentrales. Over het aandeel van kernenergie in onze totale energiebehoefte lopen de cijfers uiteen. De Rijksoverheid houdt het erop dat ongeveer 10% van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken afkomstig is uit kerncentrales. 

Wordt de toekomst elektrisch?

Wat vindt u van dit artikel?


Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Reacties

 • Bas Gresnigt 2 maanden geleden

  Gravatar for Bas Gresnigt

  Nieuwe kernenergie levert een 2-5 keer hoger CO² uitstoot per KWuur dan wind, zon met opslag (hernieuwbaar gas onder de grond).
  Kernenergie promotor James Hansen etal namen in hun artikel (https://goo.gl/BkiB1q ) het 2008 cijfer van de review studie van Lenzen over: 65gCO²/KWuur. Sinds die tijd is nieuwe kernenergie verdubbelt in kosten en dus ook qua uitstoot.
  Terwijl wind en zon sterk in kosten zijn gedaald en verder dalen => ook de CO² uitstoot.
  Bovendien injecteert een nieuwe 1GW kerncentrale maar liefst 3GW nieuwe hitte in de atmosfeer en draagt daarmee ook stevig bij aan opwarming. Terwijl wind en zon nauwelijks wat bijdragen...

  Nieuwe kernenergie is nu extreem duur. Kijk naar Hinkley C (de in aanbouw zijnde centrale in UK):
  Hinkley C krijgt een inflatie gecorrigeerde prijs van nu 12cent/KWuur + leengaranties van de overheid voor £20miljard en lage maxima voor aansprakelijkheid en afbraakkosten wat een waarde van ~1,5cent/KWuur vertegenwoordigt.
  Onze groothandelsprijs voor elektriciteit was in 2017 ~3,5cent/KWuur en in 2018 ~4cent/KWuur. Onze overheid verwacht dat die prijs in 2035 slechts 3cent/KWuur zal zijn (veel wind en zon)..
  Zelfs de allang afgeschreven Borssele kerncentrale draait met voortdurend verlies (in 2017 80miljoen, in 2018 ~50miljoen mede vanwege een storing. Omzet ~160miljoen/jaar).

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Pieter Barten Bas Gresnigt 2 maanden geleden

   Gravatar for Pieter Barten

   Kernenergie is simpelweg niet de oplossing! Er is ook geen enkel voordeel aan verbonden,
   behalve de leveringszekerheid!?

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 2 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Vorig jaar lagen in België 5 van de 7 kernreactoren ~3maanden plat (merendeel storingen). In het najaar gedurende een maand zelfs 6 van de 7 kernreactoren! Ze hadden schema's voor rolling black-outs gemaakt voor het geval het koud zou worden...

   Kerncentrales hebben de onhebbelijke gewoonte dat ze af en toe binnen een seconde plat gaan. Dat betekent dat een 1GW centrale ook een 1GW dure spinning reserve back-up nodig heeft + de schakelapparatuur en hoogspanningslijnen om al z'n gebruikers in een seconde of zo, om te schakelen op die spinning reserve.
   De kosten daarvan worden nooit meegenomen bij de kosten van kerncentrales!
   Er wel wordt geklaagd over het gegeven dat wind+zon een back-up nodig heeft, terwijl daarvoor geen dure spinning reserve nodig is omdat de productiewisselingen daarvan ruim tevoren worden voorspeld met de weersvoorspelling.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • moderator

   Feenstra Webcare Bas Gresnigt 47 dagen geleden

   Gravatar for Feenstra Webcare

   Beste meneer Gresnigt,

   Dank voor deze informatie, feitelijk en onderbouwd. Dit helpt eenieder zijn eigen mening te vormen over het onderwerp kernenergie. Dat was nou precies wat we beoogden te bereiken met dit artikel.

   Met vriendelijke groet,
   Feenstra Webcare

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Cor S 2 maanden geleden

  Gravatar for Cor S

  Zolang het afvalprobleem bij kernenergie niet is opgelost is kernenergie niet een wenselijke oplossing.
  Het onderzoeken van de mogelijkheden van waterstofgas zijn veel zinvoller.
  Het huidige gasnet kan ervoor worden gebruikt en het vraagt slechts beperkte verandering van de CV-ketel (andere brander).
  De overproductie van zonne-energie in de zomer kan worden gebruikt om waterstofgas te maken en op te slaan voor gebruik in de winter.
  Die mogelijkheid belast het energienet minder dan gebruik van peperdure en herrieproducerende warmtepompen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Cor S 2 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Het afvalprobleem wordt aan gewerkt en er komt een oplossing voor. Daardoor hoeven we toekomstige generaties niet op te zadelen met dit afval. We kunnen toekomstige generaties beter behoeden tegen de effecten van het klimaat en afnemende landmassa door gebruik te maken van kernenergie om de CO2 uitstoot in een korte tijd dramatisch te reduceren.

   Door het gebruik van kernenergie om van CO2 uit de lucht weer (schone) benzine, diesel en jet-fuel van te maken worden die brandstoffen zeer schoon (geen vervuilende stoffen en geen fijnstof) en CO2 neutraal. De infrastructuur ligt er al, de motoren hoeven niet te worden aangepast

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Corrie lingbeek wiekens Cor S 2 maanden geleden

   Gravatar for Corrie lingbeek wiekens

   Helemaal mee eens! niet nog een een Tjernobyl( en al die andere ongelukken.) toch?

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • RvVeen Cor S 55 dagen geleden

   Gravatar for RvVeen

   Met kernenergie van CO2 uit de lucht schone benzine maken??? Deze tekst vraagt om onderbouwing want als op zichzelf staande bewering klinkt als een sprookje van Hans Christian Andersen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Cor S Cor S 55 dagen geleden

   Gravatar for Cor S

   Helemaal eens.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Rinus Groenevelt 2 maanden geleden

  Gravatar for Rinus Groenevelt

  Waarom hier enkel de nadruk op kernenergie met uranium?? Er kan veel beter worden geinvesteerd in kernergiecentrales op basis van thorium.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 2 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Ondanks dat er al tientallen jaren over wordt gedroomd, bestaan die niet.
   De reden is simpel; kernenergie op basis van uranium levert een simpeler ontwerp en leidt tot goedkopere elektriciteit. Uranium kost ~0,3cnt/KWuur.

   Nu de rol van kernenergie in de wereld dalende is, is er ook geen gefundeerde reden meer om te vrezen voor tekorten aan uranium.
   (Kernenergie leverde in ~1996 nog ~18% van alle elektriciteit in de wereld, dat is no ~10%)

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Rinus Groenevelt 2 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Uranium is ruim voorradig. Er is een bijna onuitputtelijke bron van Uranium op Aarde. Er zijn technieken bijna gereed om Uranium uit zeewater te halen op een milieuvriendelijke manier. Zeewater is verzadigd met Uranium en wat we eruit halen wordt vanzelf weer uit rotsen toegevoegd. Dit is voor duizenden jaren voldoende energie om in de huidige en toekomstig verwachte energiebehoefte te voorzien.

   Thorium komt daar nog eens bij dat zelf nog eens voor duizenden jaren energie toevoegt. Tegen die tijd hebben we vast wel Kernfusie onder de knie.

   Het gebruik van Thorium als brandstof levert niet de voordelen die vaak worden genoemd van Thorium Molten Salt Reactors. Het is de Molten Salt Reactor zelf die de voordelen heeft. Zelfs al zou je die voorzien van Uranium of Plutonium als brandstof houdt je hetzelfde afval over.

   Dit afval moet nu 300 jaar bewaard worden ipv duizenden jaren. De MSR kan ook huidig bestaand gevaarlijk kernafval 'verbranden' om er weer energie uit te halen waardoor ook dat 300 jaar bewaard moet blijven. Nieuwe technieken zullen het mogelijk maken om uit dat afval nogmaals energie te halen en het overblijfsel is 'gewoon afval'.

   Huidige reactoren kunnen alleen werken op verrijkt Uranium, dat wel enigszins zeldzaam is en bovendien is dat niet erg radioactief (wordt zelfs in de vleugels van vliegtuigen gebruikt als contragewicht). De MSR (en andere GEN 4 reactoren) kunnen werken met gewoon Uranium en zijn ipv 0.5% - 1% efficient bijna 100% efficient in het gebruik van de brandstof. U leest het goed - huidige reactoren gebruiken nog niet 1% van het Uranium. De rest is afval!

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 2 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   De gedachte dat kernafval van MSR's maar 300jaar gevaarlijk zou zijn is onjuist.*)
   Die termijn is wel veel korter dan bij de huidige reactoren maar is nog altijd tenminste enige duizenden jaren.
   _____
   *) De MSR produceert veel meer radio-actief afval, waaronder ook elementen met veel langere halfwaarde tijden dan de 30jaar van Sr90 en Cs137.
   Daarnaast is het wel zo dat na 10x de halfwaardetijd het stralingsniveau een factor 1000 lager is, echter niet dat daarmee het spul onschadelijk is geworden.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 2 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   "MSR kan ook huidig bestaand gevaarlijk kernafval 'verbranden' om er weer energie uit te halen."
   Het is een wijdverbreide misvatting dat dat in significante mate kan. Ontstaan door een vanzelfsprekende rekenfout (die iedereen maakt). Een paar jaar terug hebben een paar prof's van het MIT die Trans Atomic Power (TAP) adviseerden, die rekenfout ontmaskerd. TAP is daarop gestopt met de ontwikkeling van zijn veelbelovende MSR (zij hadden een oplossing gevonden voor het serieuze probleem van het verstopt raken van de grafiet moderator in de reactor door het grafiet te vervangen door een metaal hydride).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • moderator

   Feenstra Webcare Rinus Groenevelt 47 dagen geleden

   Gravatar for Feenstra Webcare

   Beste meneer Groenevelt,

   Wellicht dat wij in de toekomst een artikel hieraan wijden. Wij streven ernaar om iedereen zo volledig mogelijk te informeren naar de mogelijkheden. Houd onze ZorgeloosWonen platform goed in de gaten.

   Met vriendelijke groet,
   Feenstra Webcare

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • W. Brandsen 2 maanden geleden

  Gravatar for W. Brandsen

  Kernenergie, beter is er niet!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR W. Brandsen 2 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Hoewel ik erg enthousiast ben over kernenergie (en dit van iemand die in de offshore wind werkt) ben ik het niet 100% daarmee eens. Het is op dit moment het beste alternatief dat we hebben als we snel en betaalbaar CO2 neutraal of zelfs negatief willen worden.

   Wind is te duur en windmolens op het land zijn lelijk. Kijk maar naar Flevoland of Noord-West Duitsland

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Yvonne de Rooij 2 maanden geleden

  Gravatar for Yvonne de Rooij

  Kernenergie is een weg waar we niet op moeten gaan. Het kernafval is te gevaarlijk en we zadelen daar de toekomstige generaties mee op.
  Ik dacht dat deze discussie al lang gevoerd was.Het zijn met name de nieuwe rechtse partijen (Forum voor democratie) die dit weer eens als "gezonde" keuze op de agenda willen zetten. Zij spelen zeer GEVAARLIJK spel. Ik heb hier totaal geen begrip voor. We hebben al problemen genoeg. En Tsjernobyl en Japan ondervinden nog steeds de gevolgen, alleen wordt dit door de media stil gehouden. Ik laat me niet voor de gek houden door oplichters die menen dat zij oplossingen hebben waarvan al lang is bewezen dat dit geen echte oplossingen zijn. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, de mensen zullen zelf moeten veranderen, en dat zijn vooral de rijke landen ( wij dus) die te veel consumeren en te veel vervuilen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Steven Huizinga 2 maanden geleden

  Gravatar for Steven Huizinga

  Eindelijk een bedrijf die verder denkt, prima verhaal. Veel oplossingen zijn gewoon lapmiddelen, duur en eigenlijk gewoon handel en economie maar geen duurzame oplossing.
  Vaker echte oplossingen melden!!!!!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Steven Huizinga 2 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Mee eens!

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • A. Ory 2 maanden geleden

  Gravatar for A. Ory

  Waarom wordt er zo weinig over de Thoriumreactor-mogelijkheden gesproken in verhouding tot de conventionele nucleaire reactoren? Zou daar niet veel sterker op ingestoken kunnen worden parallel aan de ontwikkelingen van waterstof bv. als alternatieven.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • paul halsema 2 maanden geleden

  Gravatar for paul halsema

  bedenk, afval kan gebruikt worden om grote gebieden te besmetten. Hoe vaak werden de centrales in België stilgelegd. Er moet wel onderzoek gedaan worden bv fusie. Op korte termijn beter met energiedragers omgaan. Kernenergie is verouderde techniek, net zoals een stoomtrein, maar wel mooi.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Henk Walraven 2 maanden geleden

  Gravatar for Henk Walraven

  Kern energie wordt al sinds jaar en dag in een kwaad daglicht gezet. Waarbij de oorzaak van Tsjernobyl nauwelijks genoemd wordt. Dit was namelijk een competitie tussen een Amerikaanse en een Sovjet centrale, die ver boven het toegestane maximum werden opgestookd om zoveel mogelijk te kunnen produceren.
  Daarnaast is de oplossing voor het CO2-probleem ook eigenlijk heel simpel; namelijk gewoon heel veel bomen planten.
  Maar wat gebeurt er in Nederland??
  Vrijwel alle natuur verdwijnt, want er moeten huizen gebouwd worden. En het als het probleem niet onze huizen zijn, gaan we wel goedkope producten uit het buitenland halen, waar massaal bossen gekapt worden, om ons van goedkope producten te voorzien.

  Hypocriet allemaal.... dan is een kerncentrale helemaal nog niet zo'n slechte keuze.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Eddy Geurts 2 maanden geleden

  Gravatar for Eddy Geurts

  Leesbaar verklaard: https://www.deingenieur.nl/artikel/uranium-waterreactor-versus-thorium-gesmolten-zoutreactor

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • A. Ory Eddy Geurts 2 maanden geleden

   Gravatar for A. Ory

   Eddy Bedankt. Ton

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.