De voordelen en nadelen van kernenergie

Kernenergie: ja of nee?

 • 22/04/2019 2:27pm
 • 37
 • 6 min.
 • Feenstra nieuwsredactie

Willen we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen flink terugdringen, dan hebben we duurzame energiebronnen nodig. Zonnepanelen en windmolens zijn al een vertrouwd beeld geworden, steeds meer huizen hebben een warmtepomp en ook waterstof lijkt een belangrijke rol te gaan spelen. Er is één schone, klimaatneutrale techniek die opvallend weinig aandacht krijgt: kernenergie. Overal in Europa staan kerncentrales die al tientallen jaren elektriciteit leveren. Dag in dag uit. Tegelijkertijd is kernenergie altijd onderwerp van discussie. Maar zijn er nu echt zoveel bezwaren tegen in te brengen? Of laten we emoties en angst zwaarder wegen dan de feiten? Dit artikel geeft een overzicht van de voordelen en de nadelen van kernenergie. 

Kernenergie: goed idee

Kernenergie levert vrijwel geen CO2-uitstoot op

In een kerncentrale ontstaat bij het opwekken van warmte voor het produceren van elektriciteit geen CO2. In dat opzicht is kernenergie dus veel klimaatvriendelijker dan aardgas, aardolie of steenkool. Overigens is het niet zo dat kernenergie helemáál geen CO2-uitstoot oplevert. De bouw van een centrale en het vervoer van het uranium is (voorlopig) niet CO2-neutraal mogelijk. Overigens geldt dat ook voor de bouw van windmolens en het produceren en plaatsen van zonnepanelen.

Gerelateerd
Co2 neutraal

Hoe wordt Nederland CO2-neutraal?

Lees meer

Kernenergie is goedkoop

Het proces waarmee kernenergie wordt geproduceerd is op zichzelf betrekkelijk goedkoop. De kosten per kWh liggen op dit moment nog vele malen lager dan bij zonne-energie en windenergie. Ook de grondstof die nodig is voor een kerncentrale, uranium, is niet duur.

De voorraad uranium is groot

De hoeveelheid beschikbare zonne-energie en windenergie is onbeperkt. Dat geldt voor kernenergie niet. Uranium is een natuurlijke grondstof en ook die is een keer op. Maar de hoeveelheid uranium op aarde is wel vele malen groter dan de olie- of gasvoorraden.

Kernenergie maakt ons minder afhankelijk

Fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool komen voor een belangrijk deel uit het buitenland. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de politieke en economische ontwikkelingen in andere landen. Als we de Groningse gaskraan de komende jaren gaan dichtdraaien, wordt die afhankelijkheid alleen maar groter. Kernenergie kunnen we helemaal zelf produceren, zonder dat we rekening moeten houden met wat er in het buitenland gebeurt. Uranium is namelijk overal ter wereld te vinden, in de bodem en in het water.

De risico's zijn klein

In de kerncentrale van Tsjernobyl, in de toenmalige Sovjet-Unie, vonden in 1986 een explosie en een brand plaats. De gevolgen waren ernstig. Er vielen veel doden en een radioactieve wolk trok over grote delen van Europa. Sindsdien zijn de bouwvoorschriften en veiligheidsmaatregelen rond kerncentrales veel strenger geworden. Kerncentrales worden over het algemeen zo gebouwd dat ze bestand zijn tegen natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen. In 2011 werd de kerncentrale in het Japanse Fukushima getroffen door een aardbeving en een tsunami. Naar aanleiding daarvan is bij alle Europese kerncentrales de veiligheid onder extreme omstandigheden getest. De centrale in Borssele heeft die test goed doorstaan. Omdat de gevolgen van fouten en ongelukken groot kunnen zijn, staan kerncentrales ook onder normale omstandigheden onder streng toezicht. In Nederland controleert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming de procedures rond kernenergie, internationaal doet het Internationaal Atoomenergie Agentschap dat.

Kernenergie is betrouwbaar

Zon en wind zijn krachtige energiebronnen, maar ze leveren niet altijd wat we nodig hebben. Bovendien is het moeilijk om de energie van zon en wind op een rendabele manier op te slaan. De leveringsbetrouwbaarheid en de mogelijkheden om opgewekte energie later te gebruiken zijn bij een kerncentrale veel groter. De centrale kan voortdurend energie produceren. Dag en nacht, onder alle weersomstandigheden. Ook als we erin slagen op de lange termijn het overgrote deel van onze energie te halen uit wind en zon, zouden kerncentrales een oplossing kunnen zijn voor het laatste, relatief kleine deel van de energievoorziening.

#0

Kernenergie: niet doen!

Kerncentrales zijn duur

De bouw van een kerncentrale is een kostbare zaak. Daar komt bij dat de kerncentrale uiteindelijk ook weer een keer moet worden afgebroken en ook dat is veel duurder dan het slopen van een 'gewone' elektriciteitscentrale. Ook het veilig opslaan van het kernafval is een flinke kostenpost.

De gevolgen van een ongeluk zijn langdurig

Een ramp met een kerncentrale is niet te vergelijken met een ongeluk in een olieraffinaderij of een mijn. Dat komt vooral door de mogelijke nasleep van een eventuele kernramp. Radioactieve straling blijft honderden of zelfs duizenden jaren bestaan. Het is daardoor in theorie mogelijk dat de gevolgen van een groot ongeluk met een kerncentrale nog generaties lang doorwerken.

Kernenergie heeft ook andere risico's

De technologie die nodig is om kernenergie te produceren, is ook te gebruiken voor het maken van kernwapens. Het is niet uit te sluiten dat landen of groeperingen hun nucleaire kennis zullen misbruiken.

Kernafval is gevaarlijk

Na het splijten van uraniumatomen blijft splijtstof over. Een groot deel daarvan wordt hergebruikt in opwerkingsfabrieken. Voor het materiaal dat daarna overblijft, is geen nuttige toepassing. Het afval is hoogradioactief en dat betekent dat de straling gevaarlijk kan zijn voor het milieu en voor de gezondheid van mensen. Ook bij de sloop van een kerncentrale ontstaat kernafval, in de vorm van radioactief bouwmateriaal. Jarenlang hebben diverse landen hun kernafval, verpakt in vaten, in de oceaan gedumpt. Sinds 1982 gebeurt dat niet meer, maar wat er wel met het afval moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kernafval wordt nu op verschillende plaatsen bewaard. Experts werken aan een definitieve oplossing voor het nucleaire afval, maar die is nog niet gevonden.

Kernenergie is geen oplossing voor de korte termijn

Volgens het Klimaatakkoord moeten we de CO2-uitstoot vóór 2030 al met 49% verlagen. Een keuze voor méér kernenergie kan daar geen bijdrage aan leveren, want de bouw van een nieuwe kerncentrale duurt minimaal tien jaar. Het huidige Klimaatakkoord is erop gericht in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te hebben. Bij het realiseren van die doelstelling zouden nieuwe kerncentrales wel een rol kunnen spelen.

Gerelateerd
Kernenergie taboe

We moeten het (ook) hebben over kernenergie

Lees meer

Wat is kernenergie?

Wat gebeurt er in een kerncentrale?

De meeste stroom in Nederland wordt geproduceerd in elektriciteitscentrales. In zo'n centrale wordt water verhit. De stoom die daardoor ontstaat wordt via een turbine omgezet in elektriciteit. Dat gebeurt ook in een kerncentrale, maar hier bestaat de brandstof om het water te verwarmen niet uit gas, steenkool of olie. In plaats daarvan gebruikt de centrale uranium, een metaal dat van nature voorkomt in de bodem en in het water. Bij het splijten van de atoomkern van uranium komt een grote hoeveelheid energie vrij, waarmee het water in de centrale wordt verwarmd.

Hoe groot is het belang van kernenergie?

Wereldwijd zorgen kerncentrales voor ongeveer 2% van de totale energieproductie. In Nederland hebben we één kerncentrale, in Borssele. (De reactor in Petten produceert alleen medische isotopen en géén elektriciteit.) De centrale in Borssele produceert genoeg om ruim een miljoen huishoudens dagelijks van elektriciteit te voorzien. Hoewel wetenschappers en politici kernenergie zo nu en dan weer op de agenda zetten, zijn er op dit moment geen concrete plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in ons land. Nederland importeert ook elektriciteit uit het buitenland -onder meer uit Frankrijk- en een deel daarvan is geproduceerd in kerncentrales. Over het aandeel van kernenergie in onze totale energiebehoefte lopen de cijfers uiteen. De Rijksoverheid houdt het erop dat ongeveer 10% van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken afkomstig is uit kerncentrales. 

Wordt de toekomst elektrisch?

Wat vindt u van dit artikel?


Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Reacties

 • A. Ory 18 maanden geleden

  Gravatar for A. Ory

  Waarom wordt er zo weinig over de Thoriumreactor-mogelijkheden gesproken in verhouding tot de conventionele nucleaire reactoren? Zou daar niet veel sterker op ingestoken kunnen worden parallel aan de ontwikkelingen van waterstof bv. als alternatieven.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt A. Ory 27 dagen geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Kernreactoren op thorium zijn veel moeilijker. Om op te starten moeten ze altijd een stevig percentage U-235 bevatten omdat thorium niet gaat splijten. Door de straling in de reactor wordt een deel van het thorium omgezet naar U-233 dat wel splijtbaar is.

   Er heeft daardoor nog nooit een thorium reactor proef gedraaid in enig lab.
   Wel heeft de Molten Salt proef Reactor in ORNL aan het einde (1969) even op U233 gedraaid.
   Sindsdien is er geen MSR meer gebouwd; onopgeloste problemen met het nikkelstaal waarvoor ook het grote Chinese team nog geen oplossing heeft gevonden (teveel slijtage bij de hoge temperatuur van 700 graden).
   Maar er wordt nog steeds gedroomd.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Steven Huizinga 18 maanden geleden

  Gravatar for Steven Huizinga

  Eindelijk een bedrijf die verder denkt, prima verhaal. Veel oplossingen zijn gewoon lapmiddelen, duur en eigenlijk gewoon handel en economie maar geen duurzame oplossing.
  Vaker echte oplossingen melden!!!!!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Steven Huizinga 18 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Mee eens!

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Yvonne de Rooij 18 maanden geleden

  Gravatar for Yvonne de Rooij

  Kernenergie is een weg waar we niet op moeten gaan. Het kernafval is te gevaarlijk en we zadelen daar de toekomstige generaties mee op.
  Ik dacht dat deze discussie al lang gevoerd was.Het zijn met name de nieuwe rechtse partijen (Forum voor democratie) die dit weer eens als "gezonde" keuze op de agenda willen zetten. Zij spelen zeer GEVAARLIJK spel. Ik heb hier totaal geen begrip voor. We hebben al problemen genoeg. En Tsjernobyl en Japan ondervinden nog steeds de gevolgen, alleen wordt dit door de media stil gehouden. Ik laat me niet voor de gek houden door oplichters die menen dat zij oplossingen hebben waarvan al lang is bewezen dat dit geen echte oplossingen zijn. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, de mensen zullen zelf moeten veranderen, en dat zijn vooral de rijke landen ( wij dus) die te veel consumeren en te veel vervuilen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • W. Brandsen 18 maanden geleden

  Gravatar for W. Brandsen

  Kernenergie, beter is er niet!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt W. Brandsen 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   De planning en bouw van een kerncentrale kost 15jaar (kijk naar UK, France, USA). In die tijd installeren we zoveel wind & zon dat kerncentrales een handicap zijn omdat hun output niet snel kan variëren (tenzij tegen hoge kosten vanwege brandstof staaf vergiftiging en krimpscheurtjes).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR W. Brandsen 18 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Hoewel ik erg enthousiast ben over kernenergie (en dit van iemand die in de offshore wind werkt) ben ik het niet 100% daarmee eens. Het is op dit moment het beste alternatief dat we hebben als we snel en betaalbaar CO2 neutraal of zelfs negatief willen worden.

   Wind is te duur en windmolens op het land zijn lelijk. Kijk maar naar Flevoland of Noord-West Duitsland

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Rinus Groenevelt 18 maanden geleden

  Gravatar for Rinus Groenevelt

  Waarom hier enkel de nadruk op kernenergie met uranium?? Er kan veel beter worden geinvesteerd in kernergiecentrales op basis van thorium.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   China liep al achter met nieuwe kernreactoren waardoor ze hun 5-jaars target voor 2020 (nucleaire opwekking 58GW) niet gaan halen, echter de verdere expansie is hoogst onzeker geworden gezien de stagnatie aangaande het in aanbouw nemen van nieuwe kerncentrales (gevolg van de ~2016 besluiten om elektriciteitsopwekking meer marktgericht te maken waarbij bovendien veel verantwoordelijkheid naar de provincies werd geschoven).
   Vergelijkt dat met hun targets voor wind en zon die tussentijds meerdere keren zijn verdubbeld.

   De nucleaire expansie zal steeds weer verder ter discussie komen gezien de extreem hoge en stijgende kosten van nucleair, en de verder dalende kosten voor wind, zon en opslag.
   Ze zullen naar mijn mening de 100GW niet gaan halen voor 2030. Ook niet voor 2050...
   Ook Chinese economen kunnen rekenen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Bedankt voor de toelichting. Kende de Britse ontwikkelingen niet.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas, since you are such a waste of time with your turning and twisting. I think that I have done enough in given Chris VKR by his request to me some support here in this rather primitive blog. As I have better things to do with my work (Time is Running Out +2C as wind & solar are not delivering) on advancing nuclear technologies this is my last comment. China is constructing between 6-8 Big Nuclear Reactors per Year. By 2030 They will have some 300 Nuclear Reactors Operational providing 10% of the electricity. From there on they will fast track to have 80% of their electricity to come from Fast Breeder Reactors operating with the Closed Nuclear Fuel Cycle...

   Just to show the misinformation Bas Gresnigt = AKA Darius Bentvels, Sanne, BasM, Som Negert promotes - I will give just one example, feels free to check all other projects from my list by doing a Google search.
   China National Nuclear Corporation (CNNC) has started civil nuclear construction works on a 600MWe (1500MWt) demonstration fast reactor at Xiapu, in Fujian province. The pouring of first concrete took place on 29 December 2017.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas asked; "waarom zij denken dat chloride zouten bij hun ontwerp beter werkt dan het fluoride zout. FYI - It's not all about the ORNL and Fluoride salt. A Molten Chloride Fast Reactor (MCFR), a type of MSR was developed earlier by British scientists. Chloride salt is less corrosive and less hazardous than Fluoride. Furthermore, Chlorine has two stable isotopes (35Cl and 37Cl), as well as a slow-decaying isotope between them which facilitates neutron absorption by 35Cl. If that means anything for you...

   A preliminary study of a fast reactor system using the U233/Th cycle and fluoride salts did not indicate encouraging results and it was therefore decided that a Pu/U238 cycle would be examined. This involved the use of chloride salts and work on salt chemistry began in 1965 which in 1970 was extended to include additional materials aspects.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Uit je response blijkt dus dat:
   - China voorheen iedere paar maanden een kernreactor voor de opwekking van stroom in aanbouw nam;
   - China inderdaad al sinds dec 2016 geen kernreactoren voor de opwekking van stroom meer in aanbouw heeft genomen. Dat is dus al 3,5jaar stilstand.

   Dat is niet vanwege een economische crisis of zo, want de uitbouw van wind en zon gaat in vol tempo door! De elektriciteitsproductie door wind is die van kernenergie al ruimschoots gepasseerd. Die door zon zal dat in ~2021 doen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas with his habit of supplying misinformation says; "China al sinds dec.2016 gestopt met het in aanbouw nemen van nieuwe reguliere kerncentrales".
   The fact: China currently is construction 23 Gen-III+ and 2 Gen-IV Reactors.
   Operational start date:
   2019 Fangchenggang Unit 3 Gen-III+ HPR1000
   2019 Hongyanhe Unit 5 Gen-III+ ACPR-1000
   2019 Yangjiang Unit 6 Gen-III+ ACPR-1000
   2019 Fuqing Unit 5 Gen-III+ HPR1000
   2019 Taishan Unit 2 Gen-III+ EPR
   2019 Shandong Unit 1 Gen-IV 210 MWe HTR-PM Reactor
   2020 Hongyanhe Unit 6 Gen-III+ ACPR-1000
   2020 Fangchenggang Unit 4 Gen-III+ HPR1000
   2020 Tianwan Unit 5 Gen-III+ ACPR-1000
   2020 Fuqing Unit 6 Gen-III+ HPR1000
   2020 Bohai shipyard Unit 1 Gen-III ACPR50S
   2021 Tianwan Unit 6 Gen-III+ ACPR-1000
   2021 Shidaowan Unit 1 Gen-III+ CAP-1400
   2021 Karachi Unit 2 Gen-III+ HPR1000
   2022 Shidaowan Unit 2 Gen-III+ CAP-1400
   2021 Karachi Unit 3 Gen-III+ HPR1000
   2023 Xiapu Unit 1 Gen-IV CFR600
   2025 Zhangzhou Unit 1 Gen-III+ HPR1000
   2025 Huizhou Unit 3 Gen-III+ HPR1000
   2025 Zhangzhou Unit 2 Gen-III+ HPR1000
   2025 Huizhou Unit 3 Gen-III+ HPR1000
   2025 Tianwan Unit 7 Gen-III+ VVER-1200
   2025 Xudabao Unit 3 Gen-III+ VVER-1200
   2025 Tianwan Unit 8 Gen-III+ VVER-1200
   2025 Xudabao Unit 4 Gen-III+ VVER-1200

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas a fast-neutron reactor (FNR) or simply a fast reactor is very capable of producing electricity. It's a category of nuclear reactor in which the fission chain reaction is sustained by fast neutrons (carrying energies of 5 MeV or greater), as opposed to thermal neutrons used in thermal-neutron reactors. Russia with it's Experimental BN-350, Commercial BN-600 and Commercial Gen-IV BN-800 and now construction two Commercial BN-1200's has proven during a 50 year
   successful development program that the technology is mature and safe by the Gen IV standard set by GIF.
   Yes Japan failed with it's experimental Monju Fast Reactor. However, China has started to to follow Russia with the construction of a 600MWe Fast Reactor based on the Russian Design...

   I will come back on your comment; " China al sinds dec.2016 gestopt met het in aanbouw nemen van nieuwe reguliere kerncentrales".

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Mijn dank! Wellicht helpt die ~€3miljoen hen een stapje verder.
   Overigens, zoals je kunt zien bij eerder commentaar van mij, accepteren ze hier hyperlinks als dat helpt om helderheid te verschaffen.

   Jammer dat Elysium nog steeds niet duidelijk wil/kan maken waarom zij denken dat chloride zouten bij hun ontwerp beter werkt dan het fluoride zout dat ORNL gebruikte en alle ander MSR ontwikkelaars gebruiken.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas, you are such a waste of my time. But then what can you expect from a full-time social-media troll.
   US DOE Awards - The following project was selected under the Advanced Reactor Development Projects pathway:
   Advanced Reactor Pathway and Optimisation of Flow and Heat Transfer in Reactor Components for Molten Chloride Salt Fast Reactor Application – Elysium Industries USA (Clifton Park, NY). This project will develop the computational fluid dynamics models needed to simulate and optimize the flows of chloride molten salt fuel in a reactor vessel and heat exchangers for their Molten Chloride Salt Fast Reactor design.
   DOE Funding: $2,560,000; Non-DOE: $640,000; Total Value: $3,200,000
   I don't know on hyperlinks on this rather primitive blog. However I am sure that Google can find it for you; "DoE Awards $60M for Advanced Nuclear Energy R&D".

   FYI - Apart from what is in the public domain; I am under a NDA with Elysium Industries so I can't go deep into disclosing their technology.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Als US govt substantieel geld had gegeven aan Elysium dan had dat op hun WEB-site gestaan. Dat staat er echter niet (goed lezen!).
   ORNL heeft begin jaren zestig niet gekozen voor chloride zouten die bij lagere temperaturen smelten, omdat die zouten metalen nog sneller wegvreten dan de fluoride zouten waarvoor zij en alle andere MSR ontwikkelaars kozen/kiezen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Een "reactor-based fast-spectrum neutron irradiation capability" is iets totaal anders dan een reactor voor de opwekking van elektriciteit.
   Net zoals de reactor in Petten om medische isotopen te maken, iets heel anders is dan de reactor bij Borssele.

   Het grote probleem met natrium gekoelde reactors is dat heet natrium uiterst fel gaat branden wanneer het in contact komt met bijv. waterhoudende lucht.
   Zo'n brand heeft uiteindelijk na ~$100miljard(!) geleid tot het einde van de Japanse snelle kweekreactor.

   Wat jij een "fact" noemt is een wilde speculatie aangaande de situatie over 80jaar. Denk je eens in wat je kon voorspellen over elektriciteitsopwekking nu in 1940. Niemand dacht toen aan zonnepanelen, kernenergie bestond niet...
   Overigens is China al sinds dec.2016 gestopt met het in aanbouw nemen van nieuwe reguliere kerncentrales...

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas, you are such a waste of time - PRISM selected for US test reactor programme; Idaho National Laboratory (INL) has selected GE Hitachi Nuclear Energy's (GEH) PRISM technology to support the US Department of Energy's Versatile Test Reactor (VTR) programme. The project is looking at what would be needed to establish a reactor-based fast-spectrum neutron irradiation capability for the USA by 2026.

   The PRISM reactor builds on the EBR-II, an integral sodium-cooled fast reactor prototype that operated at Argonne National Laboratory from 1963 to 1994. It is the only sodium-cooled reactor to date to have successfully completed the US Nuclear Regulatory Commission pre-application review process. For power generation, GEH envisages power blocks of two 311 MWe modules, each with one steam generator, that collectively drive one turbine generator.

   Bas says; "De BN-1200 is erg duur, en een risico dat je niet moet willen". The fact is that by the end of this century Russia and China will get 80% of their electricity from Generation IV Heavy Metal Cooled Fast Breeder 1200MWe Rectors operating in Power Plants in tandem with Generation III+ 1200MWe PWR Reactors making use of the closed nuclear fuel cycle...

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas (knows nothing about nuclear technologies) says; "Elysiums reactor komt er niet omdat die is gebaseerd op chloride zout". Have you ever had a talk with Ed Pheil on this. The US Government must see things different and has given Elysium plenty of money to further develop their Molten Chloride Salt Fast Reactor...

   You have information mixed up on the GE Hitachi PRISM Reactor. I think that you are referring to the Wylfa Project. Anyhow, the Chinese are busy in the UK with the approval process on their Generation III+ HPR-1000 Reactor.
   This blog is pretty primitive and must suit you Bas. It does not have the capability for editing, graphics and hyper-links... So I won't waste to much of my time here...


   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Het probleem is dat die rekenfout niet specifiek bij TAP speelde maar bij alle MSR's.

   De praktische waarde van de claim dat PRISM actiniden met een heel lange halfwaarde tijd kan omzetten naar actiniden met een korte halfwaarde tijd is gering. 99% kans dat de reactor uiteindelijk bijdraagt aan vergroting van het radio-actief afval probleem. USA is niet zomaar gestopt met snelle reactoren.

   De BN-1200 is erg duur, en een risico dat je niet moet willen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Elysiums reactor komt er niet omdat die is gebaseerd op chloride zout.

   Hitachi (PRISM) heeft recent een "not to refuse" aanbod van UK govt geweigerd (UK govt neemt 33% aandeel, alle leningen krijgen overheidsgarantie, grote aansprakelijkheidsbeperkingen, alle geproduceerde elektriciteit wordt verkocht voor 8,4cnt/KWu, vanaf nu inflatie te corrigeren tot 35jaar draaien).
   Samen met die garantie subsidies komt dat neer op ~14cnt/KWu (wel lager dan Hinkley krijgt). Vergelijk met de verwachte NL prijs van 3cent/KWh.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Rinus Groenevelt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   You are still at it Bas using a form of cherry picked misinformation - using Trans Atomic Power as an example, a team of very young ambitious nuclear engineers that made a mistake. Try Elysium Industries, and their Molten Chloride Salt Fast Reactor (MCSFR). Ok, a commercial Fast MSR Breeder Reactor is some 10 - 15 years away but they will come. You can also go shopping for the GE Hitachi PRISM Nuclear Reactor, it can recycle used nuclear fuel, generating electricity while reducing radiotoxicity from hundreds of thousands of years to hundreds of years, thereby reducing the footprint/cost of the geological repository. Or buy a commercial Russian BN-1200 Sodium Cooled Fast (Breeder) Reactor. They have a good 50 track record with their earlier models like the BN-800 and BN-600...

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • moderator

   Feenstra Webcare Rinus Groenevelt 17 maanden geleden

   Gravatar for Feenstra Webcare

   Beste meneer Groenevelt,

   Wellicht dat wij in de toekomst een artikel hieraan wijden. Wij streven ernaar om iedereen zo volledig mogelijk te informeren naar de mogelijkheden. Houd onze ZorgeloosWonen platform goed in de gaten.

   Met vriendelijke groet,
   Feenstra Webcare

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 18 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   "MSR kan ook huidig bestaand gevaarlijk kernafval 'verbranden' om er weer energie uit te halen."
   Het is een wijdverbreide misvatting dat dat in significante mate kan. Ontstaan door een vanzelfsprekende rekenfout (die iedereen maakt). Een paar jaar terug hebben een paar prof's van het MIT die Trans Atomic Power (TAP) adviseerden, die rekenfout ontmaskerd. TAP is daarop gestopt met de ontwikkeling van zijn veelbelovende MSR (zij hadden een oplossing gevonden voor het serieuze probleem van het verstopt raken van de grafiet moderator in de reactor door het grafiet te vervangen door een metaal hydride).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 18 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   De gedachte dat kernafval van MSR's maar 300jaar gevaarlijk zou zijn is onjuist.*)
   Die termijn is wel veel korter dan bij de huidige reactoren maar is nog altijd tenminste enige duizenden jaren.
   _____
   *) De MSR produceert veel meer radio-actief afval, waaronder ook elementen met veel langere halfwaarde tijden dan de 30jaar van Sr90 en Cs137.
   Daarnaast is het wel zo dat na 10x de halfwaardetijd het stralingsniveau een factor 1000 lager is, echter niet dat daarmee het spul onschadelijk is geworden.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Rinus Groenevelt 18 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Uranium is ruim voorradig. Er is een bijna onuitputtelijke bron van Uranium op Aarde. Er zijn technieken bijna gereed om Uranium uit zeewater te halen op een milieuvriendelijke manier. Zeewater is verzadigd met Uranium en wat we eruit halen wordt vanzelf weer uit rotsen toegevoegd. Dit is voor duizenden jaren voldoende energie om in de huidige en toekomstig verwachte energiebehoefte te voorzien.

   Thorium komt daar nog eens bij dat zelf nog eens voor duizenden jaren energie toevoegt. Tegen die tijd hebben we vast wel Kernfusie onder de knie.

   Het gebruik van Thorium als brandstof levert niet de voordelen die vaak worden genoemd van Thorium Molten Salt Reactors. Het is de Molten Salt Reactor zelf die de voordelen heeft. Zelfs al zou je die voorzien van Uranium of Plutonium als brandstof houdt je hetzelfde afval over.

   Dit afval moet nu 300 jaar bewaard worden ipv duizenden jaren. De MSR kan ook huidig bestaand gevaarlijk kernafval 'verbranden' om er weer energie uit te halen waardoor ook dat 300 jaar bewaard moet blijven. Nieuwe technieken zullen het mogelijk maken om uit dat afval nogmaals energie te halen en het overblijfsel is 'gewoon afval'.

   Huidige reactoren kunnen alleen werken op verrijkt Uranium, dat wel enigszins zeldzaam is en bovendien is dat niet erg radioactief (wordt zelfs in de vleugels van vliegtuigen gebruikt als contragewicht). De MSR (en andere GEN 4 reactoren) kunnen werken met gewoon Uranium en zijn ipv 0.5% - 1% efficient bijna 100% efficient in het gebruik van de brandstof. U leest het goed - huidige reactoren gebruiken nog niet 1% van het Uranium. De rest is afval!

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Rinus Groenevelt 18 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Ondanks dat er al tientallen jaren over wordt gedroomd, bestaan die niet.
   De reden is simpel; kernenergie op basis van uranium levert een simpeler ontwerp en leidt tot goedkopere elektriciteit. Uranium kost ~0,3cnt/KWuur.

   Nu de rol van kernenergie in de wereld dalende is, is er ook geen gefundeerde reden meer om te vrezen voor tekorten aan uranium.
   (Kernenergie leverde in ~1996 nog ~18% van alle elektriciteit in de wereld, dat is no ~10%)

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Cor S 18 maanden geleden

  Gravatar for Cor S

  Zolang het afvalprobleem bij kernenergie niet is opgelost is kernenergie niet een wenselijke oplossing.
  Het onderzoeken van de mogelijkheden van waterstofgas zijn veel zinvoller.
  Het huidige gasnet kan ervoor worden gebruikt en het vraagt slechts beperkte verandering van de CV-ketel (andere brander).
  De overproductie van zonne-energie in de zomer kan worden gebruikt om waterstofgas te maken en op te slaan voor gebruik in de winter.
  Die mogelijkheid belast het energienet minder dan gebruik van peperdure en herrieproducerende warmtepompen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Cor S 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Chris, Er wordt al meer dan 60jaar aan het kernafval probleem gewerkt. In die periode zijn allerlei oplossingen fake gebleken:
   - opslag in zout holtes diep (500m) onder de grond (in Asse). Doordat het afval warmte produceert die niet weg kan, werd het zout plastisch waardoor er grondwater bij kon komen. Het radio-actieve water kan binnen 2000 jaar het gebied ongeschikt kan maken voor bewoning...
   Kosten voor weer boven de grond halen ~100miljard.
   - USA, UK en Frankrijk zijn al 50jaar aan het zoeken zonder oplossing (proeftunnels, enz. ~100miljard gespendeerd).

   Finland gaat nu een poging doen in zeer stabiele klei, waarbij het afval ook wordt geventileerd (hoe lang werken die ventilatoren?).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Cor S Cor S 17 maanden geleden

   Gravatar for Cor S

   Helemaal eens.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • RvVeen Cor S 17 maanden geleden

   Gravatar for RvVeen

   Met kernenergie van CO2 uit de lucht schone benzine maken??? Deze tekst vraagt om onderbouwing want als op zichzelf staande bewering klinkt als een sprookje van Hans Christian Andersen.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Corrie lingbeek wiekens Cor S 18 maanden geleden

   Gravatar for Corrie lingbeek wiekens

   Helemaal mee eens! niet nog een een Tjernobyl( en al die andere ongelukken.) toch?

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Chris VKR Cor S 18 maanden geleden

   Gravatar for Chris VKR

   Het afvalprobleem wordt aan gewerkt en er komt een oplossing voor. Daardoor hoeven we toekomstige generaties niet op te zadelen met dit afval. We kunnen toekomstige generaties beter behoeden tegen de effecten van het klimaat en afnemende landmassa door gebruik te maken van kernenergie om de CO2 uitstoot in een korte tijd dramatisch te reduceren.

   Door het gebruik van kernenergie om van CO2 uit de lucht weer (schone) benzine, diesel en jet-fuel van te maken worden die brandstoffen zeer schoon (geen vervuilende stoffen en geen fijnstof) en CO2 neutraal. De infrastructuur ligt er al, de motoren hoeven niet te worden aangepast

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Bas Gresnigt 18 maanden geleden

  Gravatar for Bas Gresnigt

  Nieuwe kernenergie levert een 2-5 keer hoger CO² uitstoot per KWuur dan wind, zon met opslag (hernieuwbaar gas onder de grond).
  Kernenergie promotor James Hansen etal namen in hun artikel (https://goo.gl/BkiB1q ) het 2008 cijfer van de review studie van Lenzen over: 65gCO²/KWuur. Sinds die tijd is nieuwe kernenergie verdubbelt in kosten en dus ook qua uitstoot.
  Terwijl wind en zon sterk in kosten zijn gedaald en verder dalen => ook de CO² uitstoot.
  Bovendien injecteert een nieuwe 1GW kerncentrale maar liefst 3GW nieuwe hitte in de atmosfeer en draagt daarmee ook stevig bij aan opwarming. Terwijl wind en zon nauwelijks wat bijdragen...

  Nieuwe kernenergie is nu extreem duur. Kijk naar Hinkley C (de in aanbouw zijnde centrale in UK):
  Hinkley C krijgt een inflatie gecorrigeerde prijs van nu 12cent/KWuur + leengaranties van de overheid voor £20miljard en lage maxima voor aansprakelijkheid en afbraakkosten wat een waarde van ~1,5cent/KWuur vertegenwoordigt.
  Onze groothandelsprijs voor elektriciteit was in 2017 ~3,5cent/KWuur en in 2018 ~4cent/KWuur. Onze overheid verwacht dat die prijs in 2035 slechts 3cent/KWuur zal zijn (veel wind en zon)..
  Zelfs de allang afgeschreven Borssele kerncentrale draait met voortdurend verlies (in 2017 80miljoen, in 2018 ~50miljoen mede vanwege een storing. Omzet ~160miljoen/jaar).

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 32 dagen geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Kijk naar onze kerncentrale in Borssele.
   - Die valt ~ eens in de 2 jaar binnen een paar seconden totaal uit. Dus moet er altijd:
   - dure draaiende reserve capaciteit en
   - snelle omschakeling van al zijn gebruikers
   zijn om te voorkomen dat we e
   en black-out krijgen. De kosten daarvan worden niet aan Borssele toegerekend.

   Daarnaast ligt de kerncentrale ~20% van de tijd stil voor reparatie, enz.
   De nieuwe grote offshore windmolens scoren welhaast beter!

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Hendrikus, Ik ben er inmiddels achter hoe kernenergie promotors het IPCC tot dat veel te lage uitstoot cijfer hebben weten te bewegen.

   Ze hebben vele versies van een studie gemaakt die tot dat heel lage cijfer kwam dankzij weglaten van allerlei zaken zoals de emissies voor de winning en verrijking van uranium, maken brandstof staven, bewaren van het kernafval, de bouw kerncentrales, e.a.

   Door vervolgens iets meer dan de helft van de onderzochte studies te laten bestaan uit versies van die ene studie, wordt bereikt dat de mediaan gelijk is aan het extreem lage resultaat van die ene studie. Vandaar dat men uitgaat van de mediaan en niet van het gemiddelde zoals gebruikelijk.

   Een slimme vervalsing (kostte me veel tijd om erachter te komen).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Het is jammer maar die map geeft een geheel vertekend beeld (waarschijnlijk omdat die door pro-nucleair wordt gerund).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Ongelooflijk wat een oplichting van het IPCC.
   Ik wist wel dat ze pro-nucleair waren maar niet dat ze zover gingen dat ze aperte nonsense verspreiden t.b.v. kernenergie. Welhaast nog erger dan de leugens van Shellenberger...

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Het tekent het niveau (gebrek aan kennis) van onze juristen en (vooral rechtse) politici dat zij ons willen opzadelen met een extreem dure nieuwe kerncentrale.

   Waardoor de kosten van onze stroom belangrijk zullen stijgen, en
   wij worden opgezadeld met een extra risico van ~0,2% dat wij een soort Fukushima krijgen met een exclusie zone ter grootte van een provincie, en
   een niet verzekerde schade post >€1000miljard(!), en
   onze (klein-, klein-)kinderen opzadelen met een nog grotere radioactieve afvalberg (het grote opslaggebouw voor radio-actief afval is nu al te klein).

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Adieu to you all with the good news - A majority of lawmakers in the Netherlands want to build more nuclear plants, and Dilan Yesilgoz, the chairperson of the climate and energy committee for the VVD, the largest political party in the Netherlands, recently passed legislation that could open the door to more nuclear.
   https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/07/24/big-pro-nuclear-victory-in-us-gives-momentum-to-global-nuclear-expansion/#124e9e73612d

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   I am out of this now, to all other participants good luck with your views... Check on real-time electricity production and C02 emissions from time to time. The Netherlands looks shocking and so does Germany... https://www.electricitymap.org

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   Bas, relevant, you are the one that brought in; "Zie o.a. de ~2008 review studies van Lenzen en van Sovacool". James Edward Hansen is an American adjunct professor directing the Program on Climate Science, Awareness and Solutions of the Earth Institute at Columbia University. Yes, he is an pro-nuclear supported but not an engineer and possibly by mistake used Lenzen as a reference. Like I already mentioned Lenzen is based on out dated information. IPCC https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse-gas_emissions_of_energy_sources

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Sorry, maar ik kan je uitschieter van 12g niet geloven, het is tegen alle logica. Laat zien waar de IPCC dat heeft geconcludeerd.

   Ik noemde de 65gCO2/KWu geconcludeerd in de veel omvangrijkere review studie door Lenzen en geaccepteerd door nucleair fanaat James Hansen.
   Je reageert met een aanval op Storm v Leeuwen en Sovacool.
   Die aanval is dus niet relevant.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   As a professional engineer I don't take any notice on the figures from Lenzen. I go with what is published by the IPCC being the median 12g(CO2eq/kWh) and my own calculations on advanced Gen-IV Nuclear Fast Neutron Breeder Reactors and those calculations show 0.3g(CO2e/kWh) and an ERoEI better than 2000.

   On Benjamin K. Sovacool and Jan Willem Storm van Leeuwen.
   Sovacool has been criticised by his peers, as it was noted that his paper was overly based on data from Jan Willem Storm van Leeuwen. Beerten et al. state:
   Sovacool (2008) calculated a mean value for the overall emissions by averaging the global results of 19 LCA [Life-Cycle Analysis] studies forming a subset of, as stated by the author, 'the most current, original and transparent studies' out of 103 studies. However, a critical assessment reveals that a majority of the studies representing the upper part of the spectrum are studies that can be traced back to the same input data and performed by the same author, namely Storm van Leeuwen. After careful analysis, it must be concluded that the mix of selected LCAs results in a skewed and distorted collection of different results available in the literature. Furthermore, since many studies use different energy mixes and other assumptions, averaging GHG emissions of those studies is no sound method to calculate an overall emission coefficient, as it gives no site specific information needed for policy makers to base their decisions...

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   De conclusie van Lenzen in 2008 gekopieerd door James Hansen etal in a 2013 publicatie (zonder correctie voor de toegenomen kosten van nucleair); "gemiddeld 65gCO2/KWu" kun je hier lezen: https://goo.gl/BkiB1q
   Er is geen magische methode waardoor een 2-5 keer duurdere methode van elektriciteitsopwekking minder CO2 zou uitstoten dan zon/wind+opslag.

   James Hansen is vooral promotor van nucleair waarbij hij leugens niet schuwt zoals zijn 2013 publicatie en die brief laten zien. De onzekerheid of die kerncentrale (aan de kust nabij een breuklijn) een grote tsunami / aardbeving kon overleven is een van de redenen om hem voortijdig te sluiten.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   "Lenzen en van Sovacool" - using outdated (by some 40 years) data and you are still using them as a reference. Over the full lifetime of a nuclear power plant, that means greenhouse gas emissions of roughly 12 grams of CO2-equivalent per kilowatt-hour of electricity produced, the same as wind turbines (which also require steel, plastics, rare earths and the like in their construction) and less than photovoltaic panels, according to the U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory.

   It's interesting to note that Dr. James Hansen and the world’s leading climate scientists sent a letter to the Governor of California stating how nuclear energy was essential to fighting global warming. It was in regards to the Diablo Canyon Nuclear Power Plant in San Luis Obispo County, California. He stated; "the plant is safe, can withstand a large earthquake, tsunami and any other disaster, provides billions to the local economy, and produces more clean energy than all the wind turbines in California combined".

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Hendrikus, bij je Hinkley cijfers vergeet je te vermelden dat de garantieprijs in GBP van 2012 is en sindsdien inflatie gecorrigeerd worden totdat de centrale 35jaar heeft gedraaid (=op z'n vroegst 2060). De garantie prijs is nu al £104,36MWu = 11,7€cnt/KWu. Tel daarbij alle subsidies op dan kom je op 16cnt/KWu...

   Onze twee recent subsidieloos aanbesteedde offshore wind farms (totaal ~1500MW met 126 wind turbines) draaien met een CF van 62% en produceren 8TWu/jaar. Nog wat van die aanbestedingen en we produceren evenveel als Hinkley tegen een fractie van de prijs (3cnt vs 16cnt/KWuur).

   Dan heb ik de back-up kosten voor Hinkley en de wind farms niet meegerekend omdat we lang kunnen twisten over welke duurder is.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Over de lifecylce emissies van kernenergie verschillen de meningen sterk.
   De schattingen lopen tot ~350 gCO2/KWu.
   Zie o.a. de ~2008 review studies van Lenzen en van Sovacool.
   Klimaat expert James Hansen hanteert 66gCO2/KWu in zijn 2013 kernenergie promotie artikel. Gezien de kostenstijgingen sindsdien lijkt 100gCO2/KWu een goede schatting.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hendrikus Degenaar Bas Gresnigt 15 maanden geleden

   Gravatar for Hendrikus Degenaar

   First of all the lifecycle (cradle to grave) CO2 emissions from nuclear energy is about 12g(CO2eq/kWh) and is the same as that for off-shore wind energy.

   Yes, Hinkley Point C is used by the anti-nukes an expensive nuclear power plant.
   However, if we start to do some calculations.
   3,200 MWe OF NUCLEAR POWER = 22,116 MW OF OFFSHORE WIND POWER.
   3,200 MWe Hinkley Point C NPP [nuclear power plant] will operate at a capacity factor of 90% for its 60 year design life. It will generate 1513.7 million MWh of 24/7 electricity.

   Lets take an example; 950 MW Moray East Offshore Windfarm will power up to 950,000 homes at 3,300 kWh p.a.. This gives a 1st year capacity factor of 37.67%. But the latest research paper shows an annual decline in turbine performance of 1.6% p.a., which reduces the 25 year average capacity factor to 31.25%. Over its 25 year lifespan of 100 x 9.5 MW turbines, it will deliver 65.0 million MWh of intermittent electricity. It would take windfarms using a total of 970 x 9.5 MW turbines to deliver the same amount of electricity every year as Hinkley Point C. That would occupy an area of 2,862 sq km, compared to the 0.08 sq km Hinkley Point C site. But that's not the end of the story. To generate for 60 years, those 970 wind turbines would have to be decommissioned and replaced a 2nd time and be 10 years into their 3rd build before reaching the Hinkley Point C total. That's a factor of X2.4
   2.4 x 970 turbines = 2,328 x 9.5 MW wind turbines = 22,116 MW @ £1,800 million/950 MW, the capital cost is £41,904 million.

   Moray East Offshore Windfarm has been awarded a CfD rate of £57.50/MWh for 15 years and the commercial £42.00/MWh rate for 10 years. Spending £41,904 million in Overnight Costs on Offshore Windfarms, for a ‘Profit’ of £3,247.47 million equates to: A Compound Interest Rate just over 0.3% p.a.

   Hinkley Point C has been awarded a CfD rate of £92.50/MWh for 35 years and the commercial £42.00/MWh rate for 25 years. However, a fairer comparison requires the use of a £57.50/MWh CfD rate for 35 years. Note: the 35:60 ratio for NPP's is lower [more disadvantageous] than the 15:25 ratio for windfarms.

   Spending £18,000 million in Overnight Costs on a NPP, for a ‘Profit’ of £43,223.85 seems a far better investment bet. Applying the £92.50/MWh for 35 years takes the ‘Profit’ up to £74,129.13 million - an even better investment bet for the children and grandchildren of investors too.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • moderator

   Feenstra Webcare Bas Gresnigt 17 maanden geleden

   Gravatar for Feenstra Webcare

   Beste meneer Gresnigt,

   Dank voor deze informatie, feitelijk en onderbouwd. Dit helpt eenieder zijn eigen mening te vormen over het onderwerp kernenergie. Dat was nou precies wat we beoogden te bereiken met dit artikel.

   Met vriendelijke groet,
   Feenstra Webcare

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bas Gresnigt Bas Gresnigt 18 maanden geleden

   Gravatar for Bas Gresnigt

   Vorig jaar lagen in België 5 van de 7 kernreactoren ~3maanden plat (merendeel storingen). In het najaar gedurende een maand zelfs 6 van de 7 kernreactoren! Ze hadden schema's voor rolling black-outs gemaakt voor het geval het koud zou worden...

   Kerncentrales hebben de onhebbelijke gewoonte dat ze af en toe binnen een seconde plat gaan. Dat betekent dat een 1GW centrale ook een 1GW dure spinning reserve back-up nodig heeft + de schakelapparatuur en hoogspanningslijnen om al z'n gebruikers in een seconde of zo, om te schakelen op die spinning reserve.
   De kosten daarvan worden nooit meegenomen bij de kosten van kerncentrales!
   Er wel wordt geklaagd over het gegeven dat wind+zon een back-up nodig heeft, terwijl daarvoor geen dure spinning reserve nodig is omdat de productiewisselingen daarvan ruim tevoren worden voorspeld met de weersvoorspelling.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Pieter Barten Bas Gresnigt 18 maanden geleden

   Gravatar for Pieter Barten

   Kernenergie is simpelweg niet de oplossing! Er is ook geen enkel voordeel aan verbonden,
   behalve de leveringszekerheid!?

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.