Storingcode: 2F

Temperatuur verschil tussen de veiligheids- en aanvoersensor is te groot

De aanvoer en retour sensor zijn mogelijk onderling verwisseld.
Draai de helft van alle radiatoren open. Herstart de ketel.
Doet de ketel het weer?

Ga terug