Certificeringen en lidmaatschappen brancheverenigingen

Hieronder vindt u de verschillende certificeringen en lidmaatschappen van brancheverenigingen die Feenstra bezit. Dit laat zien dat onze dienstverlening en de organisatie van hoogstaand niveau zijn, hetgeen door de externe certificerende instanties keer op keer bevestigd wordt. De op deze pagina vermelde certificeringen en lidmaatschappen zijn de belangrijkste vermeldingen uit een lange lijst die de organisatie bezit en beheerst.

InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt. Het logo van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde. Een InstallQ*)-keurmerk geaccrediteerd’ installateur, adviseur of installatiebedrijf is op zijn of haar vakgebied gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die van toepassing zijn. Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Door deze accreditatie kan Feenstra al haar 800 monteurs intern een proeve van bekwaamheid afnemen, zodat zij aan de wettelijke bepalingen voldoen.

InstallQ Feenstra

Techniek Nederland

Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) is de werkgeversorganisatie voor installatiebedrijven en de elektrotechnische detailhandel. Onder de installateurs bevinden zich bedrijven die uw cv-ketel installeren en onderhouden en alles weten van duurzame energie, zoals zonnepanelen. Maar ook bedrijven die beveiligingsinstallaties in woonhuizen aanleggen. 

Techniek Nederland

VCA

Iedere monteur van Feenstra is verplicht om in het bezit te zijn van het VCA certificaat veiligheid. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

KM vca 260x100

OHSAS 18001

Feenstra is één van de weinige installateurs in Nederland die in het bezit is van het OHSAS 18001 keurmerk. OHSAS 18001 is een internationale norm en staat voor: 'Occupational Health and Safety Assessment Series', oftewel de vereisten voor het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. 

KM kiwa ohsas18001 260x100

SCIOS

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties beheert de SCIOS-certificatieregeling op het gebied van professionele stookinstallaties. Deze regeling is ontwikkeld op verzoek van de overheid die installatie-eigenaren heeft verplicht tot gecertificeerd inspecteren en onderhouden van de stookinstallaties.

KM 4sios 260x100

Kiwa

Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Kiwa is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Kiwa logo Feenstra Beveiliging

KOMO

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Kiezen voor KOMO heeft een groot aantal voordelen, voor elke schakel in het bouwproces. Het keurmerk maakt de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant. Bovendien is KOMO-certificatie een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw

 KM komo 260x100

Meer Met Minder

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

KM mmm 260x100

Zonnekeur

Zonnekeur installateurs hebben aantoonbaar veel ervaring en hebben het landelijke examen zonne-energie installateur behaald en hebben de praktijk toets met goed gevolg doorstaan.De installateur is erkend door InstallQ. Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak: van de theoretische kennis over werking en rendement van zonne-energie tot en met montage op het dak en aansluiting op lichtnet of waterleiding. De installateur houdt zich aan geldende normen en voorschriften. Daaronder vallen ook normen voor veiligheid van de opgeleverde installatie. Er wordt met regelmaat getoetst of de certificaathouder voldoet aan de beoordelingsrichtlijn. Kiezen voor het Zonnekeur is daarom kiezen voor zekerheid voor een lang, betrouwbaar en veilig gebruik van zonne-energie.

Zonnekeur Feenstra

KvINL

Voor installateurs is een kwaliteitslabel van KvINL essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist en zich te profileren met een professioneel imago. Een kwaliteitslabel toont ook aan dat Feenstra veel belang hecht aan kwaliteit van de interne werkprocessen en hoogstaande kwaliteit van het installatiewerk.

KvINL logo

NCP

NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) is een certificatie-instituut op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Het certificaat geeft vertrouwen over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften. Door NCP certificeerde wordt beoordeeld op het voldoen aan criteria die staan in kwaliteitsregelingen. Regelingen die zijn opgesteld door verzekeraars, leveranciers en fabrikanten, gebruikers en overheid. 

KM borg 260x100

REQ

REQ is een informatiesysteem voor brand- en inbraakbeveiligingsproducten en productcertificaten. Voor REQ is een productcertificaat een belangrijk document. Het certificaat toont namelijk informatie over de kwaliteit van het product.

KM req 260x100

CCV

CCV is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of het naleven van regelgeving. De voor alarmcentrales vereiste CCV certificaten zijn gekoppeld aan de noodzakelijke vergunning van het Ministerie van Justitie om een particuliere alarmcentrale in stand te mogen houden. 

CCV beveiliging logo

VEBON-NOVB

De VEBON-NOVB is de behartiger van belangen van ondernemers in de technische brand- en beveiligingssector. De vereniging levert een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving door het geven van voorlichting over en het stimuleren van kwaliteit, kennis, diensten en producten op het gebied van brandbeveiliging en criminaliteitspreventie.

VEBON NOVB

IKOB-BKB

De behoefte aan zekerheid en ontzorging bij het bouwen en beheren van woningen en gebouwen groeit met de dag. IKOB-BKB voorziet daarin met een compleet dienstverleningspakket voor uw kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing.

KM ikobkb 260x100

VENIN

De leden van VENIN zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van huizen en gebouwen. De uitvoerende bedrijven zijn verplicht om volgens strenge richtlijnen te werken. Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten bedrijf weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig, kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.

KM venin 260x100