Warmtenet: duurzame belofte voor de toekomst

Wordt uw woning aangesloten op een collectief warmtesysteem?

 • 12/11/2020 11:30am
 • 11
 • 5 min.
 • Feenstra nieuwsredactie

Steeds meer woningen worden aangesloten op een systeem voor collectieve warmte. Korter gezegd: een warmtenet. Warmtenetten zullen een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Hoe groot is de kans dat ook uw huis straks onderdeel wordt van een warmtenet? Als dat gebeurt, wat betekent dat dan voor u? Wat zijn de voordelen, de nadelen en de kosten? En hoe duurzaam is een warmtenet eigenlijk? Dit artikel beantwoordt veel vragen over het warmtenet.

Stadsverwarming, wijkverwarming, blokverwarming, warmtenet: wat is het?

Er zijn nogal wat namen voor collectieve warmtesystemen in omloop, maar het principe is altijd hetzelfde: één centrale warmtebron zorgt voor verwarming en warm water in een aantal huizen. Dat kunnen alle appartementen in één flatgebouw zijn, alle huizen in één straat of zelfs alle woningen in een wijk of een compleet stadsdeel. Vanuit de warmtebron stroomt warm water door een buizenstelsel langs alle aangesloten huizen. In de meterkast van de woning zit een kastje waar het warme water binnenkomt. Een warmtewisselaar in het kastje zorgt ervoor dat de warmte wordt afgegeven aan de verwarmingsbuizen in uw woning. Vervolgens werkt stadsverwarming hetzelfde als een gewone cv-installatie. Het warme water loopt via verwarmingsbuizen naar de radiatoren of naar de vloerverwarming. De warmtewisselaar (of ‘afleverset’, zoals het kastje in uw meterkast bijvoorbeeld bij Vattenfall heet) zorgt ook voor warm water in de badkamer en de keuken. De temperatuur in huis regelt u zoals u dat gewend bent, met een (slimme) kamerthermostaat en/of thermostaatknoppen op de radiatoren. 

Betekent een warmtenet een grote verbouwing?

Binnenshuis hoeft er nauwelijks iets te gebeuren om uw woning aan te sluiten op een warmtenet. Een installateur plaatst de warmtewisselaar (ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 20 centimeter diep), meestal in uw meterkast. Daarnaast komt er een leiding van de meterkast naar de plaats waar nu uw cv-ketel hangt. De radiatoren (of de vloerverwarming) die u nu heeft, kunt u gewoon blijven gebruiken. Het werk buiten is een ander verhaal. Voor een nieuw warmtenet moeten de straat en de stoep open. Ook is er graafwerk naar uw woning nodig om de aansluiting te maken van het warmtenet naar de meterkast.

Wat is het voordeel van een warmtenet?

Een aansluiting op een warmtenet heeft één heel duidelijk voordeel: u hoeft geen cv-ketel meer in huis te hebben. Dat scheelt in de aanschafkosten, in de kosten voor het onderhoud én in de ruimte.

Zijn er ook nadelen?

Wanneer uw woning wordt aangesloten op een warmtenet, heeft u geen aardgasaansluiting meer. Dat is een voordeel voor het klimaat, maar voor u betekent het dat u moet overschakelen op elektrisch koken. Kookt u nu nog op aardgas, dan is misschien ook een zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Sommige mensen vinden ook het feit dat ze niet kunnen kiezen tussen verschillende warmteleveranciers een nadeel van het warmtenet.

Gerelateerd
Keramisch koken

Afscheid van het gasfornuis

Lees meer

Wat kost die warmte?

Een aansluiting op een warmtenet is niet gratis. Het net moet worden aangelegd, de aansluitingen moeten worden geïnstalleerd en onderhouden én de warmte moet natuurlijk worden geproduceerd. De eigenaar van een warmtenet wil de investeringen natuurlijk graag terugverdienen. De totale kosten van aanleg en exploitatie zijn verwerkt in het tarief dat u voor uw warmte betaalt. Een speciale warmtemeter meet:

 • de hoeveelheid water die u verbruikt,
 • de temperatuur van het water wanneer het uw huis binnenkomt,
 • de temperatuur van het water wanneer het uw huis verlaat.

Met die gegevens berekent de warmtemeter de energie die u verbruikt.

Warmtenet en Warmtewet

Is uw woning aangesloten op het aardgasnet, dan kunt u zelf een aanbieder kiezen. Bij een warmtenet kan dat niet; de eigenaar van het warmtenet is automatisch ook de aanbieder van de warmte in uw huis. In de toekomst zullen er misschien grote warmtenetten komen waarop verschillende aanbieders actief zijn, maar zover is het nog niet. De eigenaar van uw warmtenet hoeft dus bij het bepalen van het warmtetarief voorlopig geen rekening te houden met concurrenten. Om te voorkomen dat u te veel gaat betalen, heeft de overheid de Warmtewet opgesteld. De Warmtewet garandeert dat u verzekerd bent van de levering van warmte, dat de service goed is én dat u een redelijke prijs betaalt. Het is de bedoeling dat uw kosten bij een aansluiting op een warmtenet niet hoger zijn dan wat u nu kwijt bent voor uw verwarmingssysteem op aardgas. Bij het bepalen van de tarieven zullen de overheid en de aanbieder van de warmte er wél rekening mee houden dat u straks geen kosten heeft voor onderhoud en voor het aanschaffen van een cv-ketel.

Tocht, vocht en andere ongemakken

Als uw cv-installatie nu zorgt voor een behaaglijk huis en een warme douche, zal dat ook bij een warmtenet het geval zijn. Is uw huis niet goed geïsoleerd of is de ventilatie niet op orde, dan kunt u in huis te maken hebben met tocht, te lage temperaturen en vochtproblemen. Bovendien stookt u dan niet efficiënt, waardoor uw energierekening onnodig hoog is. Eenmaal aangesloten op een warmtenet, zullen die problemen niet verdwijnen. Uw huis isoleren en de ventilatie verbeteren loont altijd. Met en zonder warmtenet.

Gerelateerd
Ventilatie zorgt voor gezonde lucht in huis

Ventileren: de feiten en de fabels

Lees meer

Is onderhoud nog wel nodig?

Ieder verwarmingssysteem heeft onderhoud nodig. Maar bij een warmtenet heeft u daar als bewoner eigenlijk geen omkijken meer naar. De leverancier van uw warmte en warm water is eigenaar van het kastje in uw meterkast en zorgt dus óók voor het onderhoud. Het enige dat u moet doen is zo nu en dan de radiatoren ontluchten – en ook dat werkt hetzelfde als bij een normale cv-installatie.

Is een warmtenet duurzaam?

Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt vooral af van de warmtebron. In 2020 was ongeveer 5% van de woningen in ons land aangesloten op een warmtenet. Bij betrekkelijk veel van die warmtenetten verstookt de centrale warmtebron nog aardgas. Dat is op zichzelf niet heel duurzaam, maar zelfs dan stoten de aangesloten woningen samen minder CO2 uit dan wanneer ze allemaal een eigen cv-ketel op aardgas zouden hebben. Heeft het warmtenet een duurzame bron, dan valt de CO2-uitstoot naar schatting 50% tot 70% lager uit dan bij afzonderlijke cv-ketels.
(Bron: Milieu Centraal)

Wat zijn de plannen van uw gemeente?

In 2021 moet uw gemeente een plan klaar hebben voor de warmtevoorziening in uw straat of wijk. Als het zover is, hoort u dat vanzelf. Maar u hoeft natuurlijk niet af te wachten. Iedereen kan bij zijn of haar gemeente informeren hoe het staat met de plannen. Misschien bestaan er al ideeën over wat er bij u in de straat gaat gebeuren. Het is goed om nu alvast te weten of en wanneer u de mogelijkheid heeft om uw woning aan te sluiten op een warmtenet. Zeker als uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is en u serieus nadenkt over een duurzaam alternatief, zoals een warmtepomp

Gerelateerd
KWH meter

Eerlijk over de warmtepomp

Lees meer

Verplicht meedoen aan een warmtenet

Veel nieuwbouwwijken krijgen bij oplevering direct een aansluiting op een warmtenet. In zo’n geval heeft u als koper dus geen keus. Koopt u een huis in zo’n wijk, dan krijgt u het warmtenet erbij. Er worden ook warmtenetten aangelegd in bestaande straten en wijken. Bent u daar de eigenaar van een woning, dan bent u niet verplicht om uw woning te laten aansluiten. Of het verstandig is om niet mee te doen, is de vraag. Veel gemeenten zullen in samenspraak met de netbeheerder bij de aanleg van het warmtenet de gasleidingen laten verwijderen. U zit dan zonder warmtenet- én zonder aardgasaansluiting. Bij huurwoningen is de warmtevoorziening meestal de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie. Als huurder zult u in de praktijk weinig invloed hebben op de keuze voor de aanleg van een warmtenet.

Hoe warm is het water in een warmtenet?

Niet alle warmtenetten leveren water van dezelfde temperatuur. Hoe lager de temperatuur van het water dat in uw verwarmingsbuizen terechtkomt, hoe minder energieverlies er optreedt bij het rondpompen van de warmtebron naar de woningen en terug. Water met een temperatuur van 70C is geschikt voor het verwarmen van vrijwel ieder huis, ook als dat maar matig geïsoleerd is. Verwarmingswater met lagere temperaturen is alleen geschikt voor goed of héél goed geïsoleerde woningen. In de meeste bestaande wijken is het niet voldoende om het huis warm te krijgen.
(Bron: Milieu Centraal)

Hoe belangrijk worden warmtenetten in Nederland?

Collectieve warmtesystemen zijn hard nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. De verwachting is daarom dat het aantal huizen met een aansluiting op een warmtenet flink zal groeien. Een stad als Amsterdam wil dat al in 2040 ruim de helft van de woningen warmte en warm water uit stadsverwarming haalt. Tien jaar later moet Nederland volgens de afspraken in het Klimaatakkoord CO2-neutraal zijn. De verwachting is dat dan in het hele land de helft van de wijken een warmtenet kan hebben. 
(Bron: Milieu Centraal)

Van wie is het warmtenet?

Iedere gemeente moet volgens het Klimaatakkoord in 2021 met plannen komen voor de warmtevoorziening van alle straten en wijken. Kiest de gemeente voor een warmtenet, dan zal ze op zoek gaan naar commerciële partijen om het net aan te leggen en te exploiteren. Meestal volgt er dan een aanbesteding en valt het besluit wie de eigenaar wordt van het warmtenet. De gemeente stelt daarbij voorwaarden aan de warmteleverancier, bijvoorbeeld over de leveringszekerheid, de kwaliteit en de duurzaamheid. Ook zal de gemeente garanties willen voor de levering van warmte aan huizen en straten die minder rendabel zijn, bijvoorbeeld omdat ze ver buiten de bebouwde kom liggen.

Meer over duurzaam wonen

Waar komt de warmte eigenlijk vandaan?

Ieder warmtenet heeft zijn eigen warmtebron(nen).

Warmte uit water
Er zijn allerlei manieren om gebruik te maken van de warmte van water. De verzamelnaam voor die technieken is aquathermie. De warmte van oppervlaktewater (rivieren, meren, plassen) kan via een warmtewisselaar het water in een warmtenet verwarmen. De warmte kan ook worden opgeslagen in de bodem, met een systeem voor warmte-koudeopslag (wko). Er zijn ook manieren om de restwarmte in te zetten van water dat al voor een andere toepassing gebruikt is. Afvalwater is bijvoorbeeld een belangrijke warmtebron voor warmtenetten. Dat water kan afkomstig zijn van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, van een elektriciteitscentrale of van de industrie. Ook de restwarmte van het water dat in de afvoer van de douche of de gootsteen verdwijnt kan met behulp van een warmtewisselaar aan het warmtenet worden toegevoegd.

Warmte uit biomassa
Veel warmtenetten halen hun energie uit hout, snoeiafval, de inhoud van de groene huisvuilcontainers en mest. Deze biomassa wordt vergist (voor biogas) of verbrand (voor warmte).

Warmte uit de aarde
Ook de warmte in de grond is een prima bron voor warmtenetten. Uit een diep gat in de grond wordt warm water naar boven gepompt. Het water kan worden toegevoegd aan een warmtenet voor woningen, maar het wordt ook vaak gebruikt voor het verwarmen van kassen.

Poll

Heeft uw gemeente plannen om uw woning op een warmtenet aan te sluiten?

Wat vindt u van dit artikel?


Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Reacties

 • ronald bosboom 6 maanden geleden

  Gravatar for ronald bosboom

  Ik stel mij zo voor dat velen met mij graag vooraf en spoedigst worden ingelicht over mogelijke aansluiting op het warmtenetwerk. Flevoland zou toch een provincie moeten zijn met een voorbeeldfunctie B.v. het niet veelvuldig hoeven te veranderen met de veelal geinstalleerde voorzieningsfaciliteiten. Waarom moet alles altijd zo lang duren a.g.v. de mentalteit heden ten dage. We kunnen hier toch veel geld over de balk smijten. Bleker met zijn mooie natuurpark. Uitstel van het gebruik van het vliegveld, werkgelegenheid, Vestiging van nieuwe fabrieken; distributiecentra enz. Belachelijk. In Rotterdam zeggen we: niet lullen maar pellen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Rob Martens 6 maanden geleden

  Gravatar for Rob Martens

  Volgens sommige deskundigen is een warmtenet niet zuinig, veel warmte gaat onderweg verloren en verwarm je ook de grond. Bovendien ben je ook afhankelijk van 1 leverancier en kun je dus niet switchen.
  Zie ook de reactie van Tonny. Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in waterstof (Shell is daar al mee bezig) we hebben een mooi leidingnet waar het doorheen kan. De overheid zou zich daar meer op moeten richten. Dan hoeven we niet allemaal duurdere tussen oplossingen aan te schaven wat veel mensen niet kunnen/willen betalen. Wat mij betreft doe ik voorlopig niets, behalve dan mijn 15 zonnepanelen op mijn dak.
  Ben ook niet van plan voorlopig van het gas af te gaan, zolang er niet een betaalbare oplossing is voor iedereen. In Duitsland word gas weer gepromoot met subsidies. Dus wat doet onze overheid burgers op kosten jagen, met zogenaamde subsidies we uiteindelijk allemaal zelf moeten opbrengen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Olivia de Bruijn 6 maanden geleden

  Gravatar for Olivia de Bruijn

  Mijn buren hebben zonnepanelen, hoe zit dat dan, mochten we overgaan op het warmtenet.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • kees van den burg 6 maanden geleden

  Gravatar for kees van den burg

  een warmte net heeft alleen maar zin en rendement als de warmte voorradig is van Industrie/E.centrales.
  iets apart op zetten is zinloos. het is te vergelijken met het stoken van houtproducten het geeft wat rendement als we spreken over afval hout. energie opwekken daar is een kerncentrale het best voor geschikt en thorium zal de oplossing bieden. alleen de gedachte al dat er op zee nog 25 keer zoveel windmolens benodigd zouden zijn is onwerkelijk zo ook de zonnepanelen dit zijn plaatselijk leuke speeltje voor particulier gebruik maar slecht regelbaar voor de centrales. dus kernenergie inzetten biedt de beste oplossing. MAAR NIET VERGETEN DE INFRASTRUCTUUR TE VERBETEREN leidingen en trafo huizen dienen op de capaciteit berekend te zijn anders wordt het toch weer onverwachts donker.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Bart 6 maanden geleden

  Gravatar for Bart

  Ik heb 18 jaar in Utrecht Leidsche Rijn gewoond met stadsverwarming. Het is duurder dan zelf een ketel stoken, maar het grote voordeel vond ik dat het inherent veel veiliger is. Geen gasleiding dus geen kans op gaslekken, met brand of een explosie tot gevolg. Geen onderhoud en zelfs als de stroom uitvalt draait het gewoon door. Of het duurzamer was (in Utrecht) weet ik niet, de huizen hoefden minder zwaar geïsoleerd te worden omdat ze al punten kregen voor de stadsverwarming. Ik had vloerverwarming mee laten nemen in de bouw en dat scheelt een hoop, mijn buurman had het niet gedaan en kreeg z'n huis nooit lekker warm. Dus ik denk dat als je stads/wijk verwarming neem je ook vloerverwarming zal moeten hebben.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Tonny 6 maanden geleden

  Gravatar for Tonny

  Iik heb een aantal Vattenfall warmtenet tarieven bekeken, vast regt 250 - 480 euro/jr. 26 Euro/per GJ, en die staat gelijk aan 33 m3 gas, ergo je betaald al meer per GJ dan nu aan gas en de vastrecht kosten zijn ook veel hoger. Dan krijg je ook nog maar CW 3 of 4 ook nog. Ergo, de kosten te hoog, de service te laag en het is ook niet groen. Niet zinvol inderdaad.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Harm 6 maanden geleden

  Gravatar for Harm

  Als aanvulling op mijn vorige reactie nog het volgende.
  In de jaren 60 liep bij de DAF fabriek een truck met een door Philips ontwikkelde waterstofmotor.
  Raad eens wie die ontwikkelingen hebben afgekocht omdat het niet in hun straatje uit kwam.
  Juist ja Esso, Shell en Caltex. Bedrijven die nu het duurste uitvoermodel/verdienmodel voor staan.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Jos Koning 6 maanden geleden

  Gravatar for Jos Koning

  Mijn wijk zal op een warmtenet aangesloten worden. Ik wil dat niet! Mijn woning is sterk geïsoleerd en heeft absoiluut geen 70 graden nodig terwijl dat er wel komt. Het vastrecht dat de leverancier vraagt is per maand al meer dan wat ik nu aan mijn totale energierekening betaal!! Ik betaal nu €55 p.m. en krijg elk jaar een aardig bedrag terug ook nog (zonnepanelen). Het vastrecht is tussen de €70 en €80 per maand voor warmtenet. Dus leuk, die waremtewet, maar ik zou volledig het schip in gaan.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Harm 6 maanden geleden

  Gravatar for Harm

  Zolang de optie waterstofgas niet is uitgewerkt zal ik mij met hand en tand verzetten tegen alle andere opties.
  De gas infrastructuur zoals die er nu ligt niet meenemen in de onderzoeken geeft al blijk van de onbetrouwbaarheid van de overheid,
  Ik ga niet mee met de nu aangeboden opties die er alleen toe dienen een zo groot mogelijk verdienmodel voor de bedrijven te openen. Dat ik als actievoerder de gemeente in zal gaan staat voor mij nu al vast.
  Bovendien nog steeds is vastgelegd dat het verplichten van maatregelen door de politiek en Vereniging eigen huis zijn afgewezen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Jack Dorpmanns 6 maanden geleden

  Gravatar for Jack Dorpmanns

  ik betaal 58 euro voor gas en stroom warmtenet zal niet goedkoper zijn

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.