Alternatieve warmtebron

Alternatieve warmtebron

Om daadwerkelijk toekomstbestendig te wonen zijn alternatieven nodig voor onze huidige cv-installaties. Aardgas is een fossiele brandstof en er zijn inmiddels technieken die uw woning kunnen verwarmen zonder gas. Denk aan een (hybride) warmtepomp die zijn warmte ontleent aan de lucht of bodem. Zo wordt aardwarmte omgezet in verwarming van uw woning. Hier gelden wel een aantal randvoorwaarden voor. Zo moet de woning goed geïsoleerd zijn en heeft u een afgiftesysteem nodig met lage-temperatuurverwarming. Op dit moment loopt er een aantrekkelijke subsidieregeling vanuit de overheid die u tot € 1.000,- teruggeeft als u nu een warmtepomp aanschaft.