Ventilatieroosters in huis

Wat doen ventilatieroosters

Ventilatieroosters zorgen voor een gecontroleerde luchtstroom binnen de woning. Dit is erg belangrijk om de woning schimmel- en vochtvrij te houden en gezondheidsklachten tegen te gaan. Er zijn drie mogelijkheden waarbij ventilatieroosters gebruikt worden om lucht in huis te verdelen en af te voeren.

  • Natuurlijke luchtafvoer: Hier is geen mechanische ventilatie in huis en moet het huis 'natuurlijk' luchten door het open zetten van ramen en deuren voor frisse lucht.
  • Mechanische ventilatie: Bij mechanische luchtafvoer met natuurlijke luchttoevoer, zorgen de roosters boven de ramen voor de aanvoer van buitenlucht. De ventilatieroosters die zijn aangesloten op het mechanisch ventilatiesysteem zorgen voor de afvoer van de vervuilde lucht.
  • Wtw-unit: Bij luchtafvoer middels een warmte terugwin installatie systeem gaat naast de luchtafvoer ook de luchttoevoer mechanisch en zijn er in huis schone luchttoevoerroosters geplaatst.
ventilatieroosters

Reiniging van de ventilatieroosters

Slecht ingestelde of zwaar verontreinigde roosters zorgen voor onvoldoende ventilatie, waardoor het binnenklimaat verslechterd en er problemen kunnen ontstaan, zoals vocht en schimmel. Regulier onderhoud aan uw ventilatiesysteem is dus nodig. Bij reiniging en onderhoud van de ventilatie worden de ventilatieroosters:

  • Stofvrij gemaakt.
  • Ingeregeld op de juiste waarde gecontroleerd op luchthoeveelheid.
  • Aan de binnenzijde van het rooster wordt een sticker met de ruimtenaam geplaatst.
  • Geborgd om ontregeling te voorkomen.
  • Er wordt advies gegeven aan de bewoner, hoe het rooster gereinigd dient te worden.

Daarnaast kan Feenstra ook de raamroosters reinigen door middel van een stofzuiger of met perslucht (afhankelijk van het type). 

Soorten luchtroosters

Een muurroosters (ook wel gevelrooster genoemd) zorgt ervoor dat de frisse buitenlucht in huis komt. Dit is noodzakelijk als u geen mechanische ventilatie in huis heeft, zodat er een continue stroom aan nieuwe lucht in uw woning komt.

Een raamrooster en deurrooster in binnendeuren helpen de frisse luchtstroom in uw woning te bevorderen. Deze roosters kunt u dus ook laten plaatsen als u wel een mechanisch ventilatiesysteem of wtw-unit in uw woning heeft. De roosters zijn doorgaans gemaakt van kunststof, RVS of aluminium.

Verluchtingsroosters

Bij een installatie verbetering of bij het aanbrengen van mechanische ventilatie  kan Feenstra ook ventilatieroosters plaatsen, die worden aangesloten op uw mechanische ventilatiesysteem. Tevens kunnen wij deurroosters plaatsen in uw binnendeuren, om zo de luchtstroom in uw woning te verbeteren.