Routeplanner energietransitie

Er is geen discussie meer over de noodzaak tot CO² reductie. Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en het Energierapport. Wij moeten ons energiesysteem anders inrichten. Maar wat betekent deze energietransitie nu concreet? En wat kunnen wij NU gaan DOEN. Want voor je het weet is het zo ver. Aan ambities geen gebrek. Het planbureau voor de leefomgeving, het kabinet, koepelorganisaties, provincies, gemeenten, iedereen heeft wel zijn eigen ambities. Ambities die er op neer komen dat we over 15 - 30 jaar energieneutraal zijn; of liever nog, een emissie-loos energiesysteem hebben.

Routeplanner, van nu naar 2050

Een routeplanner zet een route uit naar een einddoel, op basis van de meest recente inzichten, eisen en tussenstops die de reiziger heeft benoemd. Zoals bij iedere reis zal men goed voorbereid en op tijd moeten vertrekken om tijdig op de bestemming aan te komen. De reiziger weet ook dat, als gevolg van nieuwe inzichten , de route onderweg waarschijnlijk nog zal wijzigen. De koers wordt namelijk uitgezet op basis van de kennis van nu, maar zal tot 2050 regelmatig moeten worden bijgesteld aan de hand van nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Laten we tijdens de route bovenal met elkaar in gesprek blijven en discussies niet uit de weg gaan

Er is volop ruimte voor nuances, keuzen en tussenstops. De route is nog lang en complex. De komende tijd gaan wij vooral benutten om ambities concreet te maken en na te denken hoe we deze handen en voeten gaan geven.

Samen met Feenstra uw route bepalen?

De Routeplanner bepaalt hoe de reis eruit ziet

Routeplanner Energietransitie is een instrument dat inzichtelijk maakt langs welke wegen ‘energie-neutraal’ bereikt kan worden. De ambitie is energie-neutraal 2050: de situatie waarin het energieverbruik zoveel mogelijk in evenwicht is met de hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte energie en hiervoor dus geen fossiele energiebronnen meer nodig zullen zijn.

Doel Routeplanner

Doel van een Routeplanner is om inzichtelijk te maken welke opgave er ligt en welke mogelijkheden er zijn om aan die opgave te voldoen:

  • Welke keuzes zijn er?
  • Wat is het effect van keuzes op energieverbruik en CO2-uitstoot?
  •  Wanneer moeten keuzes gemaakt zijn om effect te sorteren?

Op weg naar 2050

Tip van de vakman

Tip Feenstra
Atlijd oog voor uw bewoners

Meer over de Energietransitie?

Op ons content platform informeren wij alle bewoners van NL over thema's als veilig, gezond en comfortabel wonen maar ook over de Energietransitie. 

Idee