Van gas naar gasloos: Is het tijdperk van fossiele energie voorbij?

Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. Iedereen krijgt de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. Onze huizen zullen op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en door de komst van zonne- en windmolenparken verandert het landschap.

Gasloos?

Wanneer we overstappen op duurzame energie, zijn warmte en stroom niet meer op ieder moment voorhanden. Voortaan is het de natuur die het aanbod bepaalt. Als het niet waait en de zon schijnt niet, produceren we géén energie. Om vraag en aanbod toch op elkaar af te kunnen stemmen, hebben we technieken nodig waarmee we energie in grote hoeveelheden kunnen opslaan. Vooralsnog is er maar één manier om dat efficiënt en langdurig te doen en dat is door de energie om te zetten in moleculen. Om precies te zijn: in gas. Een toekomst zonder aardgas is een uitstekend idee, maar een toekomst zonder gas niet.

Hoe ziet u de toekomst zonder aardgas? Wij denken graag met u mee.

Contact opnemen met Feenstra

Twee routes naar ander gas

Als we elektriciteit als energievorm gebruiken, stoten we bij het gebruik daarvan geen CO2 uit. Dat is een belangrijk voordeel. Maar elektriciteit heeft ook een nadeel; je kunt het niet voor lange periodes in grote hoeveelheden opslaan, zoals dat met gas wel kan. Kiezen voor een all-electric toekomst is een illusie. Om op ieder moment van de dag en in ieder jaargetijde aan de vraag naar energie te kunnen voldoen, hebben we gas nodig. Maar dan moet dat gas natuurlijk wel schoon zijn, want CO2 uitstoten, dáár willen we in ieder geval vanaf. Er zijn twee routes naar een toekomst mét gas, maar zónder CO2-uitstoot.

Feenstra Zakelijk gasloos route

Route 1: waterstof

We kunnen elektrische energie opslaan in de vorm van waterstof. Dat is een gas dat we volledig CO2-neutraal kunnen produceren met behulp van zon of wind. In de maatschappij kunnen we waterstof vervolgens op allerlei manieren toepassen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met waterstof als brandstof voor cv-ketels, maar ook met de toepassing in brandstofcellen. Ook voor de auto-industrie is waterstof een serieuze optie voor de toekomst en zelfs in de luchtvaart kan waterstof een rol gaan spelen.

Route 2: methaan

Een tweede mogelijkheid om energie voor langere tijd op te slaan is het omzetten van waterstof in methaan (voor de scheikundigen onder ons: CH4). Die omzetting levert een zekere mate van energieverlies op, maar daar staat tegenover dat methaan chemisch vrijwel identiek is aan aardgas. Daardoor kunnen alle apparaten die nu op aardgas draaien gewoon blijven functioneren. Met het gebruik van methaan stoten we per saldo geen CO2 uit. Bij de productie van methaan kunnen we namelijk net zoveel CO2 uit de atmosfeer halen als er bij de verbranding weer vrijkomt.

Methaan heeft een voorsprong op waterstof

De vervanging van aardgas door een CO2-neutraal alternatief verloopt dus via twee routes. Op de methaanroute zijn we al een heel eind, omdat we die al ruim vijftig jaar lopen. De productie, de eigenschappen en de toepassingen zullen ook bij grote volumes niet voor enorme verrassingen zorgen. Sterker nog: omdat aardgas ook al voor een belangrijk deel uit methaan bestaat, hoeven we maar weinig aan te passen aan onze leidingen en apparaten. Met waterstof zijn we minder ver. Om dat effectief, efficiënt en op grote schaal te kunnen toepassen, is nog veel onderzoek nodig.

Voor welke vervanger van het aardgas we ook kiezen, organisatorisch, logistiek én op het gebied van wetgeving moet er nog wél heel wat gebeuren voordat het zover is. Op dit moment kan nog niemand met zekerheid zeggen welke weg het snelst naar succes leidt.

Tip van de vakman

Tip Feenstra
Altijd oog voor uw bewoners

Gasloze toekomst

Meer over Gasloos?

Op ons content platform informeren wij alle bewoners van NL over thema's als veilig, gezond en comfortabel wonen maar ook over het thema Gasloos.

Zorgeloos Wonen

Idee