Alleen gezamenlijk kunnen er stappen gezet worden

Ronde tafel bijeenkomsten

Openheid en transparantie in businesscases leiden tot wederzijds vertrouwen. Corporaties, bewoners en exploitanten dienen gezamenlijk te werken aan 'no-regret' oplossingen die voor alle betrokkenen passen binnen de voor hen relevante kaders.

Met regelmaat nodigt Feenstra 4 tot 8 corporaties uit voor een ronde tafel bijeenkomst. De agenda wordt door de corporaties bepaald aan de hand van een aantal stellingen, vragen en/of problemen die spelen.

Zo wordt er o.a. gesproken over overzichtelijke en verantwoorde kostenstructuren (die daadwerkelijk voordeel voor betrokkenen opleveren), techniek die energetisch significante resultaten oplevert en ontzorging van de energiehuishouding van onze klanten. Zaken waar we gezamenlijk als keten voor moeten staan.

Ook een ronde tafel bijeenkomst bijwonen?

Ronde tafel B2B

Feenstra certificeringen & lidmaatschappen

  • VCA veiligheids checklist aannemers
  • KOMO instal
  • Zonnekeur installateur keurmerk
  • Techniek Nederland
  • 4scios
  • Kiwa gecertificeerd OHSAS 18001
  • Meer met Minder Energie
  • InstallQ aantoonbaar beter Feenstra