Samenwerkingen met aannemers

De markt is aan het veranderen. We gaan van standaard CV onderhoud- en vervanging steeds meer toe naar duurzame oplossingen. Daarmee verandert ook de manier van aanbesteden; waar een aannemer eerst strakke kaders/bestekken had, hebben we nu steeds meer te maken met aanbestedingen volgens de Best Value Procurement of ook wel prestatie-inkoop genoemd. Dit is een innovatieve inkoopmethodiek die uitgaat van het inkopen en realiseren van de meeste waarde tegen de laagste prijs (Best Value). Bij Best Value projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden.

Van aanvraag tot uitvoering

Feenstra heeft ervaring met deze werkwijze en is vanaf de aanvraag tot en met de uitvoering een gedegen partner. Wij maken vanaf het begin af aan onderdeel uit van het bouwteam en adviseren samen met u de klant.

Feenstra heeft een team van specialisten dat zich bezig houdt met innovatie en duurzaamheid. U kunt bij ons terecht voor een breed spectrum aan mogelijkheden zoals gasloze woningen, warmtepompen, hybride oplossingen, nul-op-de-meter woningen en all electric oplossingen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op voor een gesprek

Voor de werkzaamheden starten maken we een planning om een correcte materiaalstroom en de algehele projectvoortgang te waarborgen. Tijdens de uitvoering overleggen we over de voortgang en stellen we zaken waar nodig bij. De bewoners goed informeren en zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden is een belangrijk onderdeel van het project.

Aannemers waar Feenstra al mee samenwerkt

  • Bouwborg Groningen
  • Era contour TBI
  • Willems Vastgoedonderhoud
  • Smits vastgoedzorg
  • Plegt Vos
  • Dura Vermeer