VvE’s zijn er in alle soorten en maten

Feenstra staat klaar voor ieder type Vereniging van Eigenaren; van grote complexen met een ketelhuis tot de VvE die bestaat uit drie woningen. Feenstra inventariseert uw wensen en vertaalt deze naar oplossingen voor uw specifieke situatie.

Veiligheid voor bewoners

Bij zowel de individuele als de collectieve cv-installaties kan Feenstra de VvE ondersteunen met onderhoud en service. Aanvullend kan Feenstra advies geven over de rookgasafvoersystemen. Zeker in het geval van collectieve rookgasafvoersystemen is het belangrijk te weten welke toestellen hierop zijn aangesloten en wat de staat van het systeem is.

Adviesgesprek voor uw VvE aanvragen

VVE

Collectieve Rookgasafvoer

Woningen in appartementencomplexen zijn meestal voorzien van een collectieve rookgasafvoer waar per woning een cv ketel op aangesloten is. Collectieve rookgasafvoeren zijn er in verschillende uitvoeringen. Periodieke inspectie, onderhoud en op termijn vervanging zijn zeer belangrijk. Bouwkundige kanalen kunnen scheuren, voegen kunnen losraken en er kan condensatie van vocht optreden. Hierdoor kunnen de kanalen gaan lekken, waardoor er mogelijk rookgassen in de woning terecht komen. Metalen RGA afvoerbuizen kunnen corroderen (hetgeen versneld gebeurt als er Hr-ketels op aangesloten worden).  Bijkomend probleem is dat het goed functioneren van de collectieve RGA onder de verantwoordelijkheid van de VvE/het VvE bestuur valt, terwijl de eigenaar van een appartement verantwoordelijk is voor het goed functioneren, het onderhouden en het vervangen van de cv-ketel. Deze gescheiden verantwoordelijkheid is een complicerende factor bij de aanpak.

Feenstra inspecteert en adviseert

Feenstra inventariseert en analyseert indien gewenst de bestaande situatie door de RGA te inspecteren. Onze bevindingen en ons advies ontvangt u in een rapport met overzicht van eventuele kosten. Wij helpen u met het opstellen van structurele en toekomstgerichte oplossingen. Wij adviseren u bij invulling van vraagstukken zoals:

  • Wat als er één individuele ketel vervangen moet worden?
  • Is aanpassing van de collectieve RGA nodig om in de toekomst ketels te vervangen?
  • Welk type cv-ketel of energiezuinige verwarming heeft voor de toekomst de voorkeur en wat betekent dat voor de RGA?
  • Hoe werken we toe naar een aantrekkelijk alternatief? Kan dat gefaseerd, of is in één keer aanpassen of vervanging van RGA en cv-ketels nodig?

Vrijblijvend advies voor uw VVE Contact opnemen

Bent u bestuurder, beheerder of een professionele verhuurder?

Lees dan hier de 'handreiking van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen'. Deze handreiking is gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bestemd voor VvE- besturen, VvE-beheerders en professionele verhuurders. De handreiking vertelt u alles over de verantwoordelijkheden, het opstellen van een meerjarenplan en overige belangrijke zaken.

Extra informatie voor uw bewoners nodig?

U kunt het 'Infoblad bewoners gemeenschappelijke rookgasafvoer in gestapelde bouw' hier downloaden. Ook dit infoblad is gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Infoblad is bestemd voor eigenaren van portiekwoningen of appartementen met een eigen cv-ketel en is een goede onderlegger voor bijvoorbeeld de Algemene Leden Vergadering of om te verspreiden onder de leden van uw VvE.