Warmtekrachtkoppeling

Efficiënte opwekking door kleine elektriciteitscentrale

Zonnestroom is vanwege het veelal geringe dakoppervlak niet voor alle corporatie- en vvecomplexen weggelegd en de capaciteit van een warmtepomp is voor hoge temperaturen vaak niet toereikend.

Warmtekrachtkoppeling

Voor collectief gestookte wooncomplexen biedt de warmtekrachtkoppeling met stroomverdeler een mooi alternatief. De WKK werkt als een kleine elektriciteitscentrale. Traditioneel blijft de restwarmte van elektriciteitsproductie vaak onbenut. Met een WKK wordt deze restwarmte nuttig ingezet voor ruimteverwarming en eventueel voor tapwater. Zo kunnen vele tonnen CO2 per jaar bespaard wordt en worden de energielabels van de woningen met enkele stappen verbeterd. Bijkomende voordeel: de energielasten worden voor alle bewoners lager.

Duurzaamheidsambitie

Feenstra informeert u graag over de mogelijkheden en voordelen van een warmtekrachtkoppeling. 

Contact opnemen