Onderhoud en installatie van collectieve installaties

Installatie en inrichting van collectieve verwarmingsinstallaties gaan verder dan een cv-ketel thuis. Onze vakmensen zijn ervaren in het onderhouden en installeren van ketelhuizen van bijvoorbeeld woon-, zorg- en bejaardencomplexen of leegstaande kantoorgebouwen die worden omgebouwd tot studentenwoningen.

Uw partner voor collectieve installaties

De afdeling Utiliteit & Specials van Feenstra is u graag van dienst met de installatie en het onderhoud van zowel individuele als collectieve verwarmingsinstallaties. De gespecialiseerde werktuigbouwkundigen en elektrotechnische experts van Feenstra zorgen er met preventief onderhoud voor dat storingen tot een minimum beperkt worden – of dat een reparatie snel en gedegen wordt uitgevoerd. Onze monteurs die aan uw collectieve installaties werken, hebben aantoonbaar alle kennis in huis om veilig te werken aan of in de nabijheid van een warmtevoorzieningssysteem. Belangrijk in deze dagen, Feenstra is u gericht van dienst bij het besparen van energie. Zo kan uw installatie optimaal renderen en gebruik maken van innovatieve diensten zoals bijvoorbeeld beheer op afstand.

Wat kan Feenstra voor uw organisatie betekenen?

Collectieve installatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Service, onderhoud en onderhoudsstrategie van diverse type installaties

Onze aanpak maakt dat wij installaties inzichtelijk maken waardoor deze efficiënt beheerd kunnen worden en onverwachte storingen en investeringen worden voorkomen. U kunt daarbij denken aan de volgende typen installaties:

- Leidingnetten storing / calamiteiten en onderhoud
- Luchtbehandelingssystemen
- Service en onderhoud
- Lucht toe- en afvoer
- Warmte / koude
- Bevochtiging

- Service en onderhoud
- Lucht toe- en afvoer
- Warmte / koude
- Bevochtiging

- Service en onderhoud
- Waterbehandeling (o.a. ontharding)
- Legionellapreventie

- Service, onderhoud en kalibratie

- Service en onderhoud aan lokale koelunits (binnen-/buitenunits)
- STEK gecertificeerd onderhoud

-  Service en inspectie

- Service en onderhoud schakelkasten (bedrading, relais, signaallampen)
-  Weersafhankelijke regeling
-  Mengklep en servomotoren

-  Service en onderhoud aan o.a. verdeelinrichtingen

-  Noodverlichting en brandveiligheid
-  Service en onderhoud

Onderhoud volgens de SCIOS richtlijnen

U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van de collectieve installaties en het voldoen aan de wettelijke milieueisen. Wij nemen de zorg uit handen en zorgen ervoor dat:

  • De installaties veilig zijn en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
  • U advies krijgt als er iets verandert in de prestatie, wet, wensen of als er relevante marktontwikkelingen zijn.
  • U een goed voorstel voor vervanging krijgt als het einde van de levensduur nadert.
  • U op de hoogte wordt gehouden over mogelijkheden op het gebied van verduurzaming.

Feenstra onderhoudt ketelhuizen volgens de SCIOS richtlijnen. Na installatie doet een onafhankelijke partij de Eerste Bijzondere Inspectie en de Periodieke Inspectie. Feenstra doet het Periodiek Onderhoud; het reinigen en afstellen van alle componenten in de ketelhuizen. De stookrapporten die  SCIOS voorschrijft verzorgt Feenstra ook. Na het onderhoud meldt Feenstra de installatie af in het SCIOS portaal. U ontvangt hiervan de rapporten. Voor aanvang van het stookseizoen voert Feenstra een visuele inspectie uit op alle ketelhuizen.

Meer over de SCIOS richtlijnen

Kostenbeheersing

Met een meerjaren onderhoudsplanning en – begroting weet u waar u aan toe bent. Feenstra geeft u precies aan wanneer het tijd is voor onderhoud of vervanging en welke reservering daarvoor nodig is.

Wij inventariseren de conditie van alle onderdelen van uw installaties. Vervolgens krijgt u een uitgebreid plan met de benodigde reserveringen voor de komende jaren. Elke jaar wordt het plan vernieuwd, waardoor u voldoende inzicht heeft in de conditie van uw installaties. Zo heeft u alles in handen voor de juiste budgettering en goed technisch beheer.

klik hier

Problemen op afstand oplossen met Gebouw Beheer Systeem (GBS)

Feenstra houdt de installaties in de ketelhuizen op afstand in de gaten. Het is ons bekend op welke parameters we moeten sturen. Bij een afwijking onderzoeken we eerst of deze op afstand aangepast kan worden.

Lukt dit niet, dan plant de medewerker een monteur in om het probleem te verhelpen. Het probleem is vaak al opgelost voor de bewoner er hinder van ondervindt. 

klik hier

Advies over prioritering

Feenstra bepaalt de technische staat van de installatiedelen en kent hier scores aan toe. Dit doen wij volgens de NEN2767: dé norm objectieve en uniforme conditiemeting. De resultaten analyseren wij op onderhoudskosten en risico’s en u ontvangt een advies over de prioriteiten in de MJOB.

klik hier

Snelle informatieverwerking met Prognotice

Conditiemetingen en mutaties tijdens werkzaamheden registreren onze monteurs via hun IPad in Prognotice. Zo beschikken we altijd over de meest actuele informatie om een nauwkeurige calculatie, MJOP of MJOB te maken.

klik hier

Warmtewet

De warmtewet beschermt bewoners met stads- of blokverwarming tegen onnodig hoge kosten. Dit gebeurt met de ‘niet meer dan anders’ methode; er wordt niet meer in rekening gebracht dan het verbruik in een modelwoning zoals ACM deze heeft vastgesteld. Consequentie van de warmtewet is dat de onderbreking van warmtelevering door een storing aan een collectief systeem niet langer dan 4 uur mag duren. Feenstra acteert binnen de richtlijnen van het ACM. Feenstra kan rapportages verzorgen voor de storingen die zich voordoen bij installaties die onder de warmtewetregeling vallen.

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak met een commercieel manager in uw regio.

Contact met Feenstra opnemen

Advies voor verduurzaming

Feenstra adviseert u over een groot scala aan installatietechnieken. Niet alleen de ‘standaard’ gangbare technieken; ook over complete verduurzaming van uw installaties. U kunt hierbij denken aan duurzame installatietoepassingen als:

  • Duurzame energie-opwekking door gebruik te maken van warmtepompen, zonnepanelen of –collectoren.
  • Stadswarmte.
  • Energiebesparende technieken als warmte- of koudeterugwinning uit o.a. ventilatielucht.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook de realisatie van deze stappen naar duurzaamheid bewerkstelligen; deels door het werk zelf uit te voeren en deels door samen te werken met zorgvuldig geselecteerde partijen.

Feenstra is specialist tijdens alle projectfasen

Van het eerste nauwkeurige onderzoek naar technische en financiële haalbaarheid, tot de uitvoering; Feenstra neemt alle fasen van uw project voor haar rekening. Als geïntegreerde multi-specialist onderscheiden wij ons met goed advies en perfecte uitvoering voor comfortabele, veilige en duurzame woningen. Onze projecten zijn hiervan een voorbeeld.