Energietransitie

We staan de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave

Nieuwe huizen kunnen energiezuiniger worden gebouwd, maar de grootste klimaatwinst ligt toch in het aanpakken van de bestaande woningvoorraad. Het aantal bestaande woningen is immers veel groter dan wat er jaarlijks aan nieuwbouw aan de voorraad wordt toegevoegd.

In 2020 moet het gemiddelde bezit richting label B en over iets meer dan dertig jaar moeten ook alle woningen energieneutraal zijn. Corporaties hebben de afgelopen jaren zeker niet stil gezeten. Bezit wordt geïsoleerd, energiezuinige cv-ketels geplaatst en wekken zelf groene stroom en warmte op. Toch moet er nog heel veel gebeuren voor de energietransitie.

Als koploper in de Energietransitie denkt Feenstra graag met u mee

duurzaamwonen

Duurzame oplossingen

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?

Contact opnemen met Feenstra

Tip van de vakman

Tip Feestra
Altijd oog voor uw bewoners

Meer over de Energietransitie?

Op ons content platform informeren wij alle bewoners van NL over thema's als veilig, gezond en comfortabel wonen maar ook over de Energietransitie.

ZorgeloosWonen

Idee

Op weg naar 2050