Mechanische ventilatie

Woningen worden geïsoleerd en verduurzaamd. Dit heeft tot gevolg dat de woning minder frisse lucht binnen kan krijgen. Ook wel natuurlijke ventilatie genoemd. Om ervoor te zorgen dat uw bewoners een comfortabel leefklimaat ervaren, is mechanische ventilatie de oplossing.

Integrale oplossingen

Feenstra is jaren geleden ingesprongen op deze trend door Bacol over te nemen. De daarmee ontwikkelde integrale oplossingen worden door de klanten als positief ervaren. Het vastgoed rendeert door de juiste ventilatie, bewoners hoeven maar een keer thuis te zijn door gecombineerde werkzaamheden en ervaren een gezond binnenklimaat.

Benieuwd wat Feenstra voor uw bewoners kan betekenen?

Contact opnemen met Feenstra

Ventilatie onderhoud

Ventilatie in zijn werk

Mechanische ventilatie zuigt lucht uit uw woning met een speciale ventilator. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten waardoor lucht wordt afgezogen uit de keuken, de badkamer, het toilet en eventueel de berging. Er wordt (verse) lucht aangezogen via ventilatieroosters of klepramen die in verbinding staan met buitenlucht. Bij onvoldoende luchtaanvoer kan er onderdruk in uw woning ontstaan en kunnen er vervelende luchtjes van buren binnendringen door kieren en spleten. Een alternatief voor mechanische ventilatie is dat niet alleen de luchtafvoer actief regelt, maar ook de aanvoer. Dat is gebalanceerde ventilatie.

Ervaring in het werk

Om dit te regelen hebben de specialisten van Feenstra naast de benodigde kennis en certificeringen veel praktijkervaring. De kennis en kunde om planmatig de mechanische ventilatie in hoogbouw en laagbouw te installeren en te onderhouden is dagelijkse bezigheid. Bewezen is dat met een juiste en goed onderhouden mechanische ventilatie, de bewonerstevredenheid aanzienlijk groeit.

Kennismaken met de ervaring en kunde van Feenstra? Contact opnemen met Feenstra

Ventilatie certificeringen

  • Hier klimaatbureau
  • milieu centraal
  • MmM.png