Menu

Comakership

Marktontwikkelingen op het gebied van samenwerking

Als gevolg van alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia besluiten veel organisaties zich volledig te concentreren op hun kerntaken. Waar nodig gaan zij samenwerkingsverbanden aan.

Al in 1991 deed de Faculty of Economics and Business (Rijks Universiteit Groningen) onderzoek bij bedrijven naar deze vorm van samenwerking. Uit hun analyse bleek dat de kracht van comakership vooral ligt in het managen van integrale ontwikkelprocessen.

Vertrouwen en transparantie

Comakership is gericht op het delen van kennis om zo gezamenlijke doelen te behalen en de processen continu te verbeteren. Controle en beheersing van de aanbieders maakt plaats voor loslaten en vertrouwen. Het accent verschuift van techniek naar het gehele proces. Comakers hebben intensief contact met elkaar, maken de prestaties transparant en sturen deze waar nodig bij.

Wat is comakership?

In plaats van beoordeeld te worden op prestaties, gaan partijen een langdurige samenwerking aan die gebaseerd is op vertrouwen en transparantie. Doel is om niet alleen een besparing op de directe kosten te realiseren, maar ook de efficiëntie te verbeteren en de innovatiekracht te versterken.

Wat zijn de voordelen?

Door op deze manier samen te werken, benutten de comakers alle innovatiekracht in de keten om de dienstverlening aan bewoners te verbeteren en onderhoudsprocessen efficiënt uit te voeren.

Comakership Ymere met Comfort Partners en Feenstra

Woningcorporatie Ymere heeft het installatiebeheer van haar totale woningvoorraad ondergebracht bij Feenstra Verwarming en Comfort Partners. Op 12 november 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend. Feenstra en Comfort Partners zijn nu verantwoordelijk voor service, onderhoud en montage van circa 80.000 installaties in de noordelijke Randstad, ieder in een eigen gebied. Deze partijen worden in deze samenwerking beoordeeld op de resultaatgebieden klanttevredenheid, kwaliteit, financiële prestatie en duurzaamheid.

Ymere aan het woord

Het comakership dat Ymere is aangegaan heeft geleid tot een aantal concrete resultaten. De Relatie- en Inkoop Manager van Ymere vertelt welke directe voordelen deze samenwerking oplevert. 

Lees verder