Menu

Ymere

Voordelen van comakership

door Monique Gunderson, Relatie- en Inkoopmanager van Ymere

Conditiescore

Middels een speciaal ontwikkelde app/applicatie door de Warmte & Comfort (W&C) partners wordt gedurende 2015-2018 het betreffende bezit tijdens onderhoud geïnspecteerd en geregistreerd (welke installatie, welke conditie) conform de NEN 2767. Applicatie is door de comakers ontwikkeld. Hiermee kan Ymere beter sturen op de efficiënte inzet van middelen.

Klanttevredenheid

Ymere heeft samen met Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) een unieke meetmethodiek ontwikkeld voor het meten van Klanttevredenheid, Meten op Maat, voor zowel interne processen als samenwerking met de comakers. Kern van de methodiek is dat het oordeel van de klant bepalend is en niet de processen of afdeling. Doel is het aantal enthousiaste klanten te vergroten en het aantal kritische klanten omlaag te brengen.  De W&C (Warmte & Comfort) partners zijn veruit koploper binnen de Ymere organisatie en zijn in staat middels ‘learning by doing’ en het doorvoeren van procesverbeteringen de klanttevredenheid nog verder te verhogen.

Wetgeving en Veiligheid 

In co-making werken aan de implementatie van de Warmtewet en het project ‘Veilig Verwarmen’ (vervanging van open verbrandingstoestellen). Dit laatste draagt direct bij aan de veiligheids- en duurzaamheidsambitie (het aantal
labelstappen enorm te verhogen).

Innovatie

Een team van Ymere en co-makers werkt aan productontwikkeling, bijdrage aan duurzaamheid en betaalbaarheid. De laatste gasketels worden opgehangen.

Programmering

Comakers hebben een gezamenlijk budget en zetten het geld in daar waar nodig (analyses en prioritering) i.s.m. de afdeling programmering van Ymere. In kaart brengen wat kunnen we wel doen voor dat budget en wat niet en wat zijn de consequenties en hoe ga je daar mee om.

Samenwerking

Een aantal verwante disciplines valt ook onder het co-making contract. Denk aan: schoorsteenvegen, rookmelders, legionella, hydroforen, efficiënt en effectief organiseren. Monteurs zijn opgeleid door een extern bureau om rookmelders te plaatsen tijdens onderhoud en te registreren middels de (conditie) app.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, als co-makers o.a. bijdrage geleverd aan BASTA projecten. 

Procesverbetering

Projectteam van Ymere en co-maker werkt aan verbetering van de datakwaliteit (denk bijvoorbeeld aan efficiënt organiseren en het uitwisselen van real time mutaties)

Financieel

Maandelijkse voortgang uitnutting budget en prognoses. Sturing binnen het budget. Eenheidsprijzen waar mogelijk en projectmatig inzet van een kostendeskundige indien gewenst. Afspraken gemaakt over % opslag kosten derden, variabele %. 

Verdienmodel

Een verdienmodel met winst over kwaliteit en dus niet winst over kosten. Met onze co-makers spreken we Kritieke Prestatie Indicatoren af op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, klanttevredenheid, proceskwaliteit en techniek. Ze worden afgerekend op de kwaliteit die ze leveren. Het winstpercentage is deels vast en deels variabel. Er is een aantal winst KPI’s bepaald en als een KPI wordt behaald, wordt het variabele winstpercentage uitgekeerd.

Wilt u meer weten over een project, dienst of oplossing van Feenstra?

We hechten veel waarde aan een vast aanspreekpunt voor nu en in de toekomst. Neem daarom contact op met een van onze commercieel managers bij u in de buurt. Bel 088 8455 000 of vul ons online contact formulier in.

CONTACT FORMULIER