Stimuleringsfonds technische beroepen breidt uit naar Utrecht

Lerend werken, het werkt! Bij installatiebedrijf Feenstra krijgen leerlingen installatiewerk de kans om in de praktijk nuttige leer- en werkervaring op te doen.

3000 uren leren

Feenstra verzorgt in de regio Utrecht het onderhoud aan de cv installaties van de huurders van woningcorporatie Portaal. De leerlingen werken onder de verantwoordelijkheid van Feenstra. De leerlingen kozen voor het vakgebied installatiewerk en komen van de opleiding Installatiewerk Midden Nederland. Feenstra heeft afgesproken ruim 3000 leer/werkuren te bieden in de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2019.

Het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds leren/werken (Stifo) bevordert de instroom van leerlingen in technische beroepen en vergroot het aantal leerwerkplekken om zo voldoende vakmensen in de bouw te hebben en houden. Er ontstaat nu al een tekort aan technische vaklieden. Daarop spelen opleidingen in. Daarnaast is aansluiting op de praktijk nodig, want een vak leer je in de praktijk. Het Stifo maakt met opdrachtgevers en opdrachtnemers bindende afspraken over leerwerkplekken en werkervaringsplekken.

Verstandige keuze

Portaal was opdrachtgever voor het eerste Stifo-project in Nijmegen. Portaal is ook weer de eerste opdrachtgever in de provincie Utrecht. Het is een van de manieren waarop de corporatie maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoud geeft. Als mede initiatiefnemer neemt Portaal ook het voortouw bij de implementatie. Een geslaagde formule zegt Portaal: “we zien dat steeds meer bedrijven enthousiast raken en zich aansluiten bij het fonds. Een verstandige keuze!”.

Sanctie

Opdrachtgevers melden vastgoedprojecten aan bij het fonds dat voorschrijft hoeveel uren leren/werken in het project moeten worden opgenomen. Feenstra zorgt dat de leerlingen in het werk door een ervaren vakman worden begeleid. Realiseert de opdrachtnemer minder dan het afgesproken aantal uren leren/werken, dan betaalt de opdrachtnemer een sanctie van 25 euro per niet aangeboden leer/werkuur om zeker te stellen dat de afspraken ook nagekomen worden.  

Op koers

Het Stifo ligt op koers: op dit moment zijn er al meer dan 100.000 uren leren/werken uitgevoerd, in uitvoering en gecontracteerd, vooral in de regio Nijmegen. Voor een indruk van de projecten en de ervaring van de betrokkenen, zie: www.stifo-lerenwerken.nl.

Economic Board Utrecht is mede-initiatiefnemer van het Stifo voor de provincie Utrecht en is enthousiast over de werkwijze van het fonds. De boardleden verbinden bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden met als doel de economische, duurzame ontwikkeling in de regio te stimuleren. www.economicboardutrecht.nl

Samenwerking Feenstra Portaal Stimuleringsfonds

Feenstra certificeringen & lidmaatschappen

  • VCA veiligheids checklist aannemers
  • KOMO instal
  • Zonnekeur installateur keurmerk
  • Techniek Nederland
  • 4scios
  • Kiwa gecertificeerd OHSAS 18001
  • Meer met Minder Energie
  • InstallQ aantoonbaar beter Feenstra