Meer Jaren Onderhouds Planning

Wanneer vindt welk onderhoud plaats en wat zijn de kosten

Met het installatie-overzicht dat wij van u ontvangen, stellen wij per locatie een onderhoudsplanning op voor een jaar. De planning van de adressen is daarom ruim van te voren bekend. U ontvangt hiervan een overzicht ter goedkeuring. Op dit overzicht staat vermeld in welke maand het onderhoud aan welk installatie(deel) plaatsvindt.

Bij constatering van gebreken stellen wij u op de hoogte. U ontvangt een offerte voor de werkzaamheden die wij moeten uitvoeren om de gebreken te herstellen. Een installatie kan pas afgemeld worden als deze volgens instelling van de EBI (eerste bijzondere inspectie) weer functioneert.

Meer Jaren Onderhouds Plan - Meer Jaren Onderhouds Begroting

Vanzelfsprekend zijn de MJOP en de MJOB (Meer Jaren Onderhouds Begroting) onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rapportages en analyses uit de MJOP kunnen leiden tot een aanpassing in de MJOB. Er kunnen aspecten zijn op het gebied van bijvoorbeeld gebruikskwaliteit, risico’s bij uitval, etc. Deze aspecten, de randvoorwaarden en de resultaten van de conditiemeting vormen de uitgangspunten voor een MJOP.

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak met een commercieel manager in uw regio. Contact opnemen. 

Kernpunten van een MJOP

 • Specifieke inventarisatie en analyse van het bestand en de beschikbare  storingsoverzichten (selectie van de duurste / slechtste installaties in het bezit). Gekeken wordt naar storingsgraad en kosten o.b.v. installatiesoort, -type, etc.
 • Inspectie van het gehele installatie bestand bij ieder onderhouds- en storingsbezoek. Na een onderhoudscyclus hebben wij een volledig inzicht in de technische conditie.
 • Een evenwichtige verdeling van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.
 • Ouderdom in combinatie met beschikbaarheid van de (reserve)onderdelen.
 • Verduurzaming van het bezit.
 • Veiligheid; vervanging van onveilige installatiedelen.
 • Structurele problemen bij installaties verhelpen.

Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB)

Een MJOB is een begroting voor onderhoud en vervanging op de lange termijn. U weet dus exact wanneer u welke kosten kunt verwachten. Bij het opstellen van een MJOB is het belangrijk dat we met elkaar in overleg gaan over uw plannen voor de komende jaren, zodat wij de MJOB  hierop af kunnen stemmen.

Deze begroting bevat de volgende uitgangspunten:

 • Technische levensduur van de installatie
 • Conditiemeting (NEN2767), indien van toepassing
 • Storingsrapportage
 • Leverbaarheid van de onderdelen
 • Onderhoudskosten
 • Veiligheid
 • Benchmark van vergelijkbare installaties