NEN 2767

Conditiemetingen NEN 2767

Dé norm voor objectieve en uniforme conditiemeting is de NEN 2767. Feenstra bepaalt de technische staat van uw installatie(delen) en kent hier conditiescores aan toe. Zo kunnen we de conditie van de verschillende installatie(delen) gemakkelijk met elkaar vergelijken. Met de resultaten hebben we inzicht in de onderhoudskosten en mogelijke risico’s. Deze gegevens gebruiken wij om u te adviseren over prioriteiten in de Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB).

NEN 2767 conditiescores

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van de conditiescores gegeven. Conditiescore van 3 is naar maatstaf van de meeste gebruikers voldoende. Na de conditiemeting wordt bepaald of een installatie(deel) moet worden gerepareerd of vervangen.

NEN 2767

Registratie door gecertificeerde inspecteur

In de NEN 2767 is een methodiek om zichtbare gebreken te registreren. Zo wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier en door een meet- en registreermethode vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering.

De registratie geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, element, detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. De deelscores kunnen verwerkt worden in een totaalscore voor de gehele installatie.

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak met een commercieel manager in uw regio. Contact opnemen.