Menu

Vereniging Eigen Huis

De samenwerking tussen Feenstra en Vereniging Eigen Huis (VEH) eindigt per 1 juni 2019.  De meest gestelde vragen hebben wij voor u op een rij gezet. 

Beëindiging partnerschap Vereniging Eigen Huis en Feenstra

De wereld verandert, mensen worden individualistischer en willen meer het heft in eigen hand nemen. Samenwerkingsverbanden worden nauwlettender bekeken. Feenstra wil zich breder positioneren als voorloper in de energietransitie voor álle bewoners (niet alleen woningeigenaren). Als dochter van Vattenfall gaat zij zich sterk maken voor het binnen één generatie fossielvrij wonen, werken en leven. Voor Feenstra passen collectiviteitscontracten hier niet langer bij.

Voor leden die op 1 juni 2019 al klant zijn bij Feenstra verandert er voorlopig niets.

De ledenkorting voor bestaande klanten blijft vooralsnog onveranderd. In de toekomst kan Feenstra haar prijs- en kortingsbeleid aanpassen. Feenstra zal haar klanten daarover tijdig informeren.

Uiteraard, Feenstra heeft vooralsnog geen plannen om de korting aan te passen.

Lopende klachten worden opgelost incl. terugkoppeling via VEH. Nieuwe klachten worden opgepakt in het Feenstra-klachtenproces.