MEP-regeling

De MEP-regeling is een subsidieregeling voor installaties voor de productie van duurzame energie, warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) en installaties voor klimaatneutrale fossiele energie (KNFE). Om de subsidies te kunnen betalen, betaalt iedereen die in Nederland een elektriciteitsaansluiting heeft, via de energienota een MEP-tarief aan de regionale netbeheerder.